Support service
×

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Chỉ số giá tiêu dùng (Consumer price index) thường được gọi là CPI. Một tên viết tắt khác là Core CPI được sử dụng cho cái gọi là chỉ số cốt lõi không bao gồm số liệu năng lượng và thực phẩm. CPI theo dõi sự thay đổi trung bình của giá cả hàng hóa và dịch vụ trong một giỏ cố định, tức là lạm phát của giá tiêu dùng đối với một giỏ cụ thể. Nó là một chỉ báo chính của lạm phát trong nước. Một rổ được đo theo cách sau: CPI = [0,38 * (Giá nhà ở 2 - Giá nhà ở 1 / Giá nhà ở  1) + 0,19 * (thay đổi giá thực phẩm) + 0,08 * (thay đổi giá nhiên liệu) + 0,07 * (thay đổi giá hàng hóa tự động) + 0,28 * hàng hóa khác. Tuy nhiên, các số liệu tiêu đề là tỷ lệ phần trăm thay đổi của chỉ số theo hàng tháng và hàng năm (CPI2 - CPI1).
 
Nhưng hạng mục chính:
 
1. Thực phẩm
 
2. Nơi ở
 
3. Quần áo và Dịch vụ
 
4. Vận chuyển
 
5. Dịch vụ y tế
 
6. Giải trí
 
7. Hàng hóa và dịch vụ khác

Ví dụ:

1. Đồ ăn, thức uống, thuốc lá
 
2. Quần áo, giày dép
 
3. Giá thuê & năng lượng - Trong đó: giá thuê năng lượng không bao gồm nhiên liệu
 
4. Nội thất, đồ gia dụng
 
5. Hàng hóa chăm sóc sức khỏe và cơ thể
 
6. Giao thông và truyền tin tức
 
7. Giáo dục, hàng hóa giải trí
 
8. Thiết bị cá nhân, những thứ khác
 
Báo cáo của tháng trước sẽ được công bố bởi Cục Thống kê Lao động, một đơn vị thuộc Bộ Lao động vào lúc 08:30 sáng theo giờ Washington DC trong nửa cuối của tháng tiếp theo tháng báo cáo đó. Dữ liệu về giá tiêu dùng là báo cáo cuối cùng được công bố là đặc trưng cho thành phần lạm phát trong các ngành khác nhau của nền kinh tế sau khi dữ liệu giá xuất nhập khẩu và báo cáo giá công nghiệp được công bố.
 
Tương quan với các chỉ số khác. Chỉ số CPI có tác động đến đánh giá dài hạn của sức mua tương đương trên toàn quốc cũng như việc chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương thiết lập lãi suất. Chỉ số CPI tăng thường làm giảm nhu cầu hàng hóa chính hãng và doanh số bán lẻ trong trung hạn. Còn trong ngắn hạn thì ngược lại, giá tăng phản ánh hoạt động tiêu dùng cao. Các chỉ số như cung tiền (M2), giá công nghiệp và nhập khẩu có ảnh hưởng đến chỉ số này. Chỉ số CPI được phân tích cùng với PPI (Chỉ số giá sản xuất). Nếu nền kinh tế phát triển trong điều kiện bình thường, thì CPI và PPI tăng có thể dẫn đến việc tăng lãi suất chính trong nước. Đến lượt nó, điều này sẽ là kết quả của việc tăng tỷ giá đô la Mỹ, khi lực hút tiền gửi vào đồng tiền có lãi suất lớn hơn leo thang.

Đặc điểm của hoạt động CPI. Sự khác biệt chính trong cơ cấu CPI là giữa hàng hóa và dịch vụ. Hàng hóa chiếm gần 44% chỉ số và dịch vụ chiếm 56%. Có hai quy tắc để xem xét xu hướng lạm phát của hai lĩnh vực.
 
Lạm phát trong lĩnh vực hàng hóa dễ thay đổi hơn so với lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ. Lý do chính là hàng hóa, hoặc các lĩnh vực có thể trao đổi, phụ thuộc nhiều vào giá thực phẩm và năng lượng. Hai thành phần này chiếm gần một nửa yếu tố hàng hóa và sự thay đổi giá đặc biệt đáng kể.
 
Lạm phát của lĩnh vực dịch vụ ít thay đổi trong chu kỳ thương mại và đứng sau lạm phát hàng hóa. Mức cao và mức thấp của giá dịch vụ là nguyên nhân của sự biến động giá của ngành hàng bình quân trong 6 tháng.
 
Khi chỉ số CPI được công bố, thị trường ban đầu chú ý đến những thay đổi hàng tháng và các yếu tố cơ bản có tỷ lệ lạm phát cao nhất (giá năng lượng và thực phẩm). Các số liệu CPI hàng năm khiến ít được quan tâm hơn. Ngay khi thị trường nắm được thông tin về lạm phát cơ bản cũng như số liệu thống kê về thực phẩm và năng lượng, sự chú ý sẽ chuyển sang bất kỳ thay đổi bất ngờ nào trong các lĩnh vực này. Cần chú ý:

Lạm phát thay đổi theo từng loại riêng biệt, vì chúng gây ra những thay đổi trên thị trường tài chính. Càng có nhiều thay đổi đáng chú ý, chúng càng có ý nghĩa.
 
Hành vi của bất kỳ danh mục nào có biến động lạm phát có thể gây ảnh hưởng và bất ngờ nhất. Khi những thay đổi không thể đoán trước đến với lĩnh vực mà chúng không bình thường thì chúng sẽ kém tác động hơn so với chuyển động giá trong lĩnh vực có lạm phát cốt lõi. Cần phải xem xét rằng các thành phần riêng biệt có liên quan với nhau, ví dụ, năng lượng không được tính toán một cách tổng thể, vì nó được bao gồm trong nhiều dịch vụ khác và các lĩnh vực có thể giao dịch.
 
Trước hết, bạn nên nhớ rằng lạm phát có chu kỳ riêng của nó, nằm sau chu kỳ tăng trưởng GDP. Đó là lý do tại sao việc xem xét các thay đổi trung bình hàng tháng trong CPI có thể thông tin sai, vì chúng quá giống nhau tại mỗi thời kỳ của chu kỳ thương mại. Điều này cũng đề cập đến chỉ số CPI cốt lõi. Giá trị CPI cốt lõi hiển thị dữ liệu trung bình và chính xác hơn về chu kỳ giá tiêu dùng, so với tổng CPI. Các mức cao và thấp trong lịch sử của chỉ số CPI cốt lõi thường tương ứng với suy thoái và phục hồi, và chỉ có hai trong số mười trường hợp chúng không tương ứng với định mức trong giai đoạn phục hồi.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""