Support service
×

Chỉ số nhà quản lý mua dịch vụ (PMI)

Dịch vụ PMI mô tả kết quả của bảng câu hỏi cho người quản lý mua dịch vụ, được thực hiện để ước tính những thay đổi trong lĩnh vực này. Các con số nhỏ hơn 45-50 cho thấy tốc độ phát triển kinh tế đang chậm lại. Thông thường, khối lượng của chỉ số này bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tâm lý hơn là bởi tình hình thực tế. Quá trình tiêu dùng dịch vụ có xu hướng thay đổi với tốc độ tương đối ổn định. Đó là lý do tâm lý ảnh hưởng đến sự thay đổi mạnh mẽ của chỉ số này. Do đó, thực tế này được chú ý đặc biệt khi phân tích chỉ số. Chỉ số này được công bố vào những ngày đầu tiên hàng tháng lúc 10:00 sáng EST và Giờ New York, một ngày sau khi công bố chỉ số ISM. Nó đã ảnh hưởng hạn chế đến thị trường. Sự tăng trưởng của chỉ số là một yếu tố thuận lợi cho tỷ giá đô la Mỹ.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""