Support service
×

Chỉ số lạc quan kinh doanh cho "Môi trường kinh doanh" ở Đức

Chỉ số môi trường kinh doanh do Viện Nghiên cứu Kinh tế IFO của Đức công bố. Giá trị chỉ số dưới 100 cho thấy sự phát triển kinh tế đang chậm lại và bị thị trường coi là một yếu tố tiêu cực rõ ràng. Giá trị chỉ số trên 100 cho thấy sự lạc quan ngày càng tăng của các doanh nhân, dẫn đến sự tăng giá lần lượt của EUR và CHF . Thông thường, yếu tố tâm lý có ảnh hưởng lớn hơn đến giá trị của chỉ số này so với các tình huống kinh doanh thực tế. Tuy nhiên, bất chấp thực tế này, phản ứng có thể rất mạnh. Chỉ số được công bố vào giữa hàng tháng.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""