Support service
×

Chỉ số giá sản xuất (PPI)

Chỉ số giá sản xuất (Producer price index - PPI)
 
Chỉ số giá sản xuất (PPI) xác định những thay đổi ở mức giá đối với rổ hàng hóa được sản xuất trong ngành. Chỉ tiêu này bao gồm hai phần: giá nhập (bán thành phẩm, linh kiện ...) và giá đầu ra (thành phẩm). Giá cả đầu ra bao gồm giá trị của sức lao động và đưa ra ý tưởng về lạm phát, liên quan đến sự thay đổi giá trị của sức lao động. Khi tính toán chỉ số, giá hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu không được tính đến. Khi người sản xuất đối mặt với lạm phát đầu vào, chi phí sản xuất tăng lên sẽ được chuyển sang người tiêu dùng. Do đó, chỉ số PPI đóng vai trò là chỉ số hàng đầu cho chỉ số CPI. Chỉ số này có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường. Trong bối cảnh kỳ vọng về việc tăng lãi suất cơ bản, sự tăng trưởng giá trị của chỉ số này dẫn đến sự mạnh lên của đồng đô la Mỹ.
 
Chỉ số giá sản xuất (PPI) đánh giá giá hàng hóa ở cấp độ bán buôn. Có ba danh mục phụ lớn của PPI: ban đầu, trung gian và cuối cùng. Thị trường theo dõi rất chặt chẽ chỉ số của hàng hóa cuối cùng, vì chỉ số này phản ánh giá của hàng hóa đã sẵn sàng để bán cho người dùng cuối. Giá cả hàng hóa ở giai đoạn đầu và giai đoạn trung gian của ngành thường cho thấy áp lực lạm phát (hay giảm phát) sắp tới. Tuy nhiên, càng gần với hàng hóa ban đầu, giá cả này càng tương ứng chặt chẽ với giá hàng hóa đã có sẵn trong các chỉ số thương mại như CRB (Cục Nghiên cứu Hàng hóa).

Ở tất cả các giai đoạn của ngành, sự chú ý của thị trường tập trung vào chỉ số cơ bản không bao gồm thực phẩm và tài nguyên năng lượng. Chỉ số tương ứng được gọi là Core PPI. Nó được công bố cùng với chỉ số chính. Giá lương thực và năng lượng dự kiến ​​sẽ biến động và bao gồm các xu hướng của mức lạm phát cơ bản. Mặc dù phản ứng của thị trường được quyết định bởi những thay đổi hàng tháng, nhưng những thay đổi hàng năm cũng được các nhà phân tích lưu ý. Chỉ số không được sửa đổi hàng tháng. Tuy nhiên, các bản sửa đổi hàng năm với các điều chỉnh theo mùa có thể tạo ra những cải tiến nhỏ trong các công bố tiếp theo.
 
PPI được tính theo nguyên tắc tương tự như Chỉ số giá tiêu dùng (CPI).
 
Tổng chi phí của giỏ cơ bản trong khoảng thời gian hiện tại được chia cho giá trị của thời kỳ trước đó. Sau đó, một điểm được lấy từ giá trị nhận được. Kết quả được biểu thị bằng phần trăm. Ngoài ra, giá trị có thể dương hoặc âm. So với CPI, PPI giảm đáng kể theo thời gian, đặc biệt là khi các giá trị được công bố là âm. PPI và tỷ giá tiền tệ quốc gia có mối tương quan trực tiếp - tăng trưởng trong chỉ số trong hầu hết các trường hợp dẫn đến tăng tỷ giá tiền tệ quốc gia và ngược lại.
 
Sự tăng cao của PPI dẫn đến lạm phát chi phí. Theo các nhà phân tích, nó có ảnh hưởng lớn hơn đến nền kinh tế so với lạm phát cầu. PPI được coi là chỉ số hàng đầu so với chỉ số CPI, bởi vì giá tiêu dùng thay đổi với độ trễ so với giá sản xuất. PPI được công bố vào ngày 11 hàng tháng lúc 4:30 chiều GMT + 3. Chỉ số được công bố cho tháng trước.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""