Support service
×

Cán cân thương mại

Cán cân thương mại
 
Cán cân ngoại thương là phần chênh lệch giữa giá trị tiền tệ của hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu trong một nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định. Cán cân ngoại thương bao gồm các giao dịch hàng hóa được thanh toán trên thực tế hoặc trên các giao dịch tín dụng. Cán cân thương mại được lập trên các quốc gia hoặc nhóm quốc gia riêng biệt.
 
Cán cân thương mại là tỷ lệ hàng năm (hàng quý, hàng tháng) của các giao dịch nước ngoài của một quốc gia. Nếu xuất khẩu của một quốc gia vượt quá nhập khẩu, quốc gia đó có cán cân thương mại thuận lợi hay còn gọi là thặng dư thương mại. Nếu nhập khẩu vượt xuất khẩu, sẽ tồn tại một cán cân thương mại bất lợi, hoặc thâm hụt thương mại. Thặng dư thương mại có nghĩa là có nhu cầu đối với hàng hóa của quốc gia trên thị trường quốc tế và quốc gia đó sản xuất nhiều hơn mức tiêu thụ. Thâm hụt thương mại báo hiệu rằng tiêu dùng của đất nước không chỉ bao gồm hàng hóa trong nước, mà còn cả hàng hóa nhập khẩu. Thâm hụt thương mại ở các nước như Mỹ và Anh cho phép kiềm chế lạm phát và hỗ trợ mức sống cao do vị trí sản xuất sử dụng nhiều lao động ở các nước khác.
 
Ở các nước kém phát triển, thâm hụt thương mại chứng kiến ​​sự không cạnh tranh của các ngành xuất khẩu của nền kinh tế thường dẫn đến mất giá (dưới giá trị) đồng tiền của các nước đó do không có khả năng thanh toán hàng nhập khẩu. Ở các nền kinh tế của các nước như Mỹ và Anh, có một ngành công nghiệp công nghệ cao và thâm dụng vốn, thu hút lượng vốn đáng kể dưới dạng danh mục đầu tư hoặc đầu tư trực tiếp từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, các nước này phải bù đắp phần chính của thâm hụt thương mại bằng cách phát hành trái phiếu tư nhân hoặc trái phiếu chính phủ, do các ngành xuất khẩu thiếu tính cạnh tranh.
 
Merchandise Trade Deficit (Cân bằng) là cán cân thương mại hoặc cán cân thương mại hàng hóa; nó là thâm hụt trong nhiều năm ở Hoa Kỳ. Báo cáo kinh doanh hàng hóa chi tiết xuất nhập khẩu hàng hóa hàng tháng tại Mỹ. Đây là một con số rất quan trọng, chỉ rõ dòng hàng hóa ròng và chính sách tiền tệ, ngoại thương của Nhà nước. Con số này là chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu tính theo tỷ đô la Mỹ: Thâm hụt thương mại hàng hóa (tỷ USD) = Xuất khẩu - Nhập khẩu.
 
Nội dung chỉ báo
 
Cán cân thương mại là con số phức tạp và được phân tích theo các hướng sau cả về xuất khẩu và nhập khẩu:

1) Đối với các nhóm hàng hóa:
 
- Món ăn;
- Nguyên liệu và vật tư công nghiệp;
- Hàng tiêu dùng;
- Ô tô;
- Tư liệu sản xuất;
- Hàng hóa khác.
 
Hoặc là
 
- Thức ăn và Thức ăn chăn nuôi;
- Vật tư công nghiệp;
- Tư liệu sản xuất;
- Ô tô Ex;
- Ô tô và các bộ phận;
- Hàng tiêu dùng;
- Hàng hóa khác.
 
Đồng thời, các thành phần rất quan trọng có thể được trình bày chi tiết trong các báo cáo chính thức và phân tích sau đây, ví dụ:
 
- Tổng thâm hụt;
- Dầu khí Ex;
- Ô tô Ex;
 
2) Trên các quốc gia:
 
- Canada;
- EMU;
- Vương quốc Anh.;
- Nhật Bản;
- Mexico;
- OPEC;
- NIC;
- Các nước đang phát triển khác.
 
Báo cáo cho tháng trước đó được Cục điều tra dân số của Bộ Thương mại phát hành vào phần thứ hai của mỗi tháng lúc 08,30 EST hoặc 16,30 MSK.
 
Kết nối với các chỉ số khác
Đây là một trong số ít các chỉ số, không ảnh hưởng gián tiếp mà trực tiếp đến tỷ giá hối đoái, phản ánh dòng tiền giữa các quốc gia đối với hàng hóa và dịch vụ được cung cấp. Tuy nhiên, nghịch lý là phản ứng trao đổi tiền tệ là tối thiểu do các lý do kỹ thuật và cấu trúc, cụ thể là: báo cáo quá chậm so với thời điểm, khi chuyển động thực sự diễn ra. Bên cạnh đó, luồng vốn do quan hệ thương mại nhỏ hơn nhiều lần so với luồng vốn trên thị trường cho vay và thị trường chứng khoán, và khoảng thời gian của hai luồng này thường không giống nhau. Khi thâm hụt thương mại tăng lên, cầu ngoại tệ tăng lên và tỷ giá nội tệ giảm. Cầu nội địa ảnh hưởng đến cán cân thương mại vì nó quyết định động lực nhập khẩu và cả tỷ giá hối đoái, điều chỉnh giá trị danh nghĩa của thu nhập bằng nội tệ từ nhập khẩu.
 
Đặc điểm hành vi của chỉ báo
Cán cân tổng thể là con số quan trọng trên thị trường ngoại hối. Đầu tiên, xuất khẩu được phân tích vì nó có ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng nền kinh tế. Nhập khẩu cho thấy nhu cầu đối với hàng hóa của Mỹ. Sự gia tăng nhập khẩu phản ánh sự hình thành hàng tồn kho có thể là minh chứng cho việc doanh số bán hàng có thể tăng chậm trong tương lai. Hơn nữa, các nhóm hàng hóa cụ thể được phân tích. Có một số mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu đặc biệt, có thể ảnh hưởng đáng kể đến cán cân thương mại. Ví dụ, dầu thô - nhập khẩu (đặc biệt là tăng giá) và hàng không - xuất khẩu. Tùy thuộc vào chủng loại hàng hóa, thâm hụt gia tăng, hình thành do xuất khẩu giảm nhẹ có thể đẩy các thị trường có thu nhập cố định sang bất kỳ hướng nào. Ngược lại với các lĩnh vực kinh tế khác, không có tỷ lệ tuần tự giữa các giai đoạn của cán cân thương mại và chu kỳ kinh doanh. Trong thời kỳ suy thoái xuất khẩu ròng, các chỉ số khác có thể cải thiện và xấu đi. Lý do chính là sự đồng bộ hóa khác nhau của các chu kỳ kinh doanh ở Hoa Kỳ và trên tàu, và cũng là sự tiếp tục của những thay đổi chu kỳ ở Hoa Kỳ và nước ngoài. Xuất khẩu cho thấy sự tăng trưởng liên tục trong giai đoạn mở rộng chu kỳ kinh doanh ở Hoa Kỳ, nhưng tỷ lệ này bị gián đoạn trong thời kỳ suy thoái và phục hồi.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""