Support service
×

Biểu đồ Kagi

Biểu đồ Kagi thuộc loại tuyến tính. Nó được hình thành bởi các đường có độ rộng khác nhau - đường dày và đường mỏng. Biểu đồ Kagi được cho là đã được sử dụng ở Nhật Bản từ những năm 70 của thế kỷ XIX. Các quy tắc vẽ biểu đồ rất giống với biểu đồ Điểm và Hình: bước tiếp theo (đường nằm ngang sau đường thẳng đứng) được vẽ sau khi một sự đảo chiều giá đáng kể đã được ghi lại (biểu đồ giá giảm xuống từ mức cao hoặc tăng từ thấp đến mức nó thâm nhập vào mạng giá trị cơ sở). Dưới đây là biểu đồ giá ngày và biểu đồ Kagi tương ứng (mức tăng là 5). Từ ví dụ này, có thể thấy rằng sự sụt giảm, xuất hiện vào ngày 9 và 16, đã gây ra sự đảo chiều giá không đáng kể, không được mô tả trên biểu đồ Kagi.
 
Nếu đường này xuyên qua mức cao hoặc thấp trước đó, nó sẽ trở nên dày hoặc mỏng tương ứng.


Hình ảnh 1. Biểu đồ Kagi.
 
Các biểu đồ này đại diện cho chuỗi các mức cao và mức thấp tăng lên tạo thành một xu hướng tăng, trong khi chuỗi các mức cao và thấp giảm cho thấy xu hướng giảm. Tín hiệu mua xuất hiện khi đường mỏng chuyển thành đường dày và tín hiệu bán được tạo ra khi đường dày chuyển thành đường mỏng.
 
Phân tích biểu đồ Kagi tương tự như phân tích biểu đồ cổ điển: các mức hỗ trợ và kháng cự được phân biệt, các đường xu hướng được vẽ và xác định sự đảo chiều của thị trường.
 
Các mô hình đảo chiều điển hình trên biểu đồ Kagi - Double Windows and Three Buddha - được hiển thị bên dưới.


Hình 2. Biểu đồ Double Windows ở mức cao và ở mức thấp.


Hình ảnh 3. Biểu đồ Three Buddha and biểu đồ Three Buddha đảo ngược.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""