Support service
×

Biểu đồ thanh EquiVolume của R.Arms

Kỹ thuật này đã được phát triển bởi Richard Arms. Chiều rộng của thanh, hoặc hộp tương ứng với khối lượng của ngày, tuần, v.v. Đồng thời, mức thanh cao và thấp tương ứng với giá cao và thấp.


Hình 1. Biểu đồ EquiVolume của R. Arms.
 
Biểu đồ EquiVolume có thể được sử dụng để vẽ các khung của chân nến Nhật Bản, cho phép các nhà giao dịch sử dụng giá và khối lượng giao dịch trong kỹ thuật này.
 
Biểu đồ CandleVolume được vẽ theo các quy tắc tương tự như các biểu đồ nến đơn giản, nhưng trong trường hợp này, độ rộng của cơ sở hình nến phụ thuộc vào khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể. Do đó, nhược điểm cơ bản của các thanh nến cổ điển của Nhật Bản là không có phân tích khối lượng giao dịch. Các cơ sở rộng và ngắn của biểu đồ CandleVolume tương ứng với các giai đoạn đảo chiều và các giai đoạn cao và hẹp - với một xu hướng. Điều quan trọng nhất đối với phân tích là các thanh phá vỡ các đường hỗ trợ và kháng cự. Trong khi đó, các hộp kích thước rộng và cao đồng thời đóng vai trò như một xác nhận chắc chắn về sự bứt phá.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""