Support service
×

Biểu đồ giá theo khối lượng

Biểu đồ này đại diện cho một đường cong zigzag trong đó mọi đỉnh tương ứng với giá và khối lượng của các hoạt động được thực hiện trong ngày tương ứng theo tọa độ Giá-Khối lượng. Các đỉnh của những ngày gần nhất được nối với nhau bằng một đường thẳng. Để theo dõi chuỗi ngày, các vạch được tô màu khác nhau hoặc các đỉnh được gắn nhãn bằng số. Hình ảnh cho thấy đỉnh tương ứng với ngày đầu tiên của dãy được đánh dấu bằng S và đỉnh tương ứng với ngày cuối cùng được đánh dấu bằng E.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""