Support service
×

Biểu đồ giá theo khối lượng

Biểu đồ này đại diện cho một đường cong zigzag trong đó mọi đỉnh tương ứng với giá và khối lượng của các hoạt động được thực hiện trong ngày tương ứng theo tọa độ Giá-Khối lượng. Các đỉnh của những ngày gần nhất được nối với nhau bằng một đường thẳng. Để theo dõi chuỗi ngày, các vạch được tô màu khác nhau hoặc các đỉnh được gắn nhãn bằng số. Hình ảnh cho thấy đỉnh tương ứng với ngày đầu tiên của dãy được đánh dấu bằng S và đỉnh tương ứng với ngày cuối cùng được đánh dấu bằng E.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""