Support service
×

Biểu đồ Renko

Tên của biểu đồ này xuất phát từ tiếng Nhật "" renga "" có nghĩa là "một viên gạch". Biểu đồ Renko là tổng hợp các chân nến và các đường của biểu đồ Điểm và Hình. Giá trị cơ sở cho biểu đồ tương ứng với kích thước của khối (chiều cao viên gạch) phải được thiết lập. Nó được vẽ theo cách sau: nếu giá tăng cao hơn tạo ra khoảng cách từ mức cao nhất của viên gạch cuối cùng, trong đó chúng ta bao gồm được n giá trị cơ sở, thì số lượng n viên gạch trắng sẽ được vẽ. Khi giá di chuyển xuống dưới một khoảng mà trong đó n – lượng giá trị cơ cở được tìm thấy từ mức thấp nhất của viên gạch cuối cùng, thì một chuỗi n viên gạch màu đen được vẽ trên biểu đồ.
 
Dưới đây, biểu đồ giá hàng ngày và biểu đồ Renko tương ứng (giá trị cơ sở = 5) được hiển thị. Các điểm đánh dấu trong biểu đồ giá minh họa các khoảnh khắc hình thành chuỗi từ các viên gạch trên biểu đồ Renko (những con số gần chúng biểu thị số lượng viên gạch trong chuỗi).


Hình ảnh. 1. Biểu đồ Renko.
 
Tín hiệu được tạo ra khi chuỗi gạch có một màu được thay đổi cho chuỗi gạch có màu khác: từ trắng sang đen có nghĩa là bán, từ đen sang trắng có nghĩa là mua.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""