Support service
×

Biểu đồ đường thẳng. Phương pháp ba đường thẳng đảo ngược

Biểu đồ đường thẳng được vẽ dưới dạng một chuỗi các đường thẳng trắng và đen. Giống như biểu đồ Điểm và Hình, biểu đồ đường thẳng liên quan đến biểu đồ một chiều. Nó chỉ mô tả sự thay đổi giá mà không có tọa độ thời gian. Đường màu trắng mới được hình thành khi giá tăng lên trên mức của mức cao trước đó và đường màu đen được hình thành khi giá giảm xuống thấp hơn mức thấp trước đó. Do đó, vẽ biểu đồ cho Ba đường thẳng đảo ngược là một trong những phương pháp lọc.


Hình ảnh 1. Biểu đồ đường thẳng.
 
Theo phương pháp ba đường thẳng đảo ngược, một tín hiệu bán được hình thành khi một đường màu đen xuất hiện sau một chuỗi gồm ít nhất ba đường màu trắng. Tương tự, khi một đường màu trắng xuất hiện sau một chuỗi ít nhất ba đường màu đen, nó được coi là một tín hiệu mua. Nếu các đường màu đen và trắng xen kẽ, điều đó có nghĩa là không có xu hướng. Thị trường dao động trong một biên độ hẹp, vì vậy không thể sử dụng bất kỳ hành động nào.
 
Ông Nison khuyên bạn nên sử dụng phương pháp này cùng với biểu đồ các chân nến cổ điển của Nhật Bản. Quan trọng là, phương pháp này liên quan đến các chỉ báo theo dõi xu hướng, vì vậy các tín hiệu của nó có thể bị trễ, xuất hiện sau khi thị trường đã đảo chiều.
 
Độ nhạy của phương pháp có thể được sửa đổi bằng cách thay đổi mức tối thiểu cần thiết của các vạch trong loạt vạch một màu trước thời điểm đảo ngược. Nếu chúng ta lấy hai dòng thay vì ba, chúng ta sẽ tăng cường độ nhạy. Trong khi đó, sự thay đổi thành 4-10 dòng trong chuỗi sẽ giúp chúng ta chỉ xác định các xu hướng dài hạn.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""