Support service
×

Tôi có thể giao dịch quyền chọn trên tài khoản MT5 không?

Không, giao dịch quyền chọn không khả dụng cho tài khoản MT5. Tuy nhiên, dịch vụ này sẽ sớm ra mắt.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""