Support service
×

Làm thế nào để thay đổi thông tin cá nhân?

Bạn có thể thay đổi dữ liệu cá nhân của mình trong Tủ khách hàng trong phần Cài đặt tài khoản > Thông tin cá nhân.

Trong phần này bạn có thể thay đổi địa chỉ và ngày tháng năm sinh. Xin lưu ý rằng không thể chỉnh sửa trường "Tên" và "Số điện thoại" trong Tủ khách hàng. Để thực hiện các thay đổi đối với các trường này, bạn phải liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng tại [email protected]. Thư phải bao gồm số tài khoản và từ mã hiệu, cũng như đính kèm bản scan hoặc hình ảnh tài liệu nhận dạng của bạn.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""