Support service
×

Đối với hợp đồng CFD

Để tính toán quy mô giao dịch cho các hợp đồng CFD, chúng ta cần lưu ý đến các chi tiết sau:
 
- số dư tài khoản (1.000 RUB).
 
Chuyển đổi RUB sang USD.
 
Chúng ta nên chia số dư tài khoản = 1,000 RUB cho tỷ giá hiện tại USD / RUB = 23,6550 => 10000/23. 6550 = 42,27 USD (nếu đơn vị tiền tệ tài khoản của bạn là USD, bạn có thể bỏ qua bước này). Kết quả tính bằng USD được nhân với đòn bẩy (đòn bẩy tiêu chuẩn cho cổ phiếu là 1:10) => 42,27 * 10 = 422,7 USD
 
Để bắt đầu, chúng ta cần tính chi phí của 1 lô tương đương với 100 cổ phiếu. Chúng tôi nhân 100 với giá hiện tại cho 1 cổ phiếu trong nền tảng InstaTrader (ví dụ: 47 USD) => 100 * 47 = 4.700 USD.
 
Quy mô giao dịch.
 
Để tính toán quy mô giao dịch, cần phải chia số dư tài khoản (có đòn bẩy) cho khối lượng giao dịch =>;
 
Quy mô giao dịch = 422,7 USD / 4.700 USD = 0,08 lô.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""