Support service
×

Làm cách nào để kiểm tra / giảm kích thước của tệp?

Nếu bạn có ảnh thẻ ngân hàng trên PC, hãy nhấp chuột phải vào tệp, chọn Thuộc tính (Properties) và bạn sẽ thấy kích thước (size).
 
Bạn có thể thay đổi kích thước tệp trong bất kỳ trình chỉnh sửa đồ họa nào như Paint, một phần mềm tiêu chuẩn của Microsoft. Chạy một tệp trong chương trình này hoặc bất kỳ chương trình tương tự nào và nhấp vào Thay đổi kích thước. Nếu bạn chụp bằng điện thoại thông minh, bạn cũng có thể thay đổi kích thước ảnh dễ dàng với sự trợ giúp của bất kỳ ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh nào.Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""