Support service
×

Có nên có chữ ký ở mặt sau của thẻ không?

Có, nên có một chữ ký. Vui lòng ký vào thẻ của bạn trước khi chụp ảnh thẻ và gửi đến InstaForex trừ khi bạn đã làm như vậy. Nếu không, chúng tôi sẽ phải từ chối yêu cầu xác minh thẻ ngân hàng của bạn.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""