Support service
×

Có nên có chữ ký ở mặt sau của thẻ không?

Có, nên có một chữ ký. Vui lòng ký vào thẻ của bạn trước khi chụp ảnh thẻ và gửi đến InstaForex trừ khi bạn đã làm như vậy. Nếu không, chúng tôi sẽ phải từ chối yêu cầu xác minh thẻ ngân hàng của bạn.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""