Support service
×

Làm thế nào để xác minh một tài khoản?

Bạn nên vào Khu vực khách hàng để xác minh tài khoản. Ở menu bên trái, tìm phần Xác minh và chọn Xác minh tài khoản.
 
Để có được xác minh, bạn nên chọn các tài liệu bắt buộc và tải chúng lên. Chi tiết xác minh cũng như danh sách các tài liệu và các yêu cầu cơ bản của chúng được giới thiệu trong phần Dành cho Nhà giao dịch - Xác minh tài khoản của trang web InstaForex.
Quá trình xác minh có thể mất tới 72 giờ làm việc.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""