empty
 
 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการแข่งขัน One Million Option

I. เงื่อนไขทั่วไป

 • 1. ชื่อการแข่งขันคือ One Million Option (หลังจากนี้จะใช้คำว่า - “การแข่งขัน”)

  2. การแข่งขันนี้จัดขึ้นโดย InstaForex Group (หลังจากนี้จะใช้คำว่า - “ผู้จัดงาน”)

  3. การแข่งขันมีขึ้นทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันจันทร์เวลา 00.10 น. ถึงวันศุกร์ 23.50 น. (เวลาปลายทาง)

  4. เงินรางวัลรวมทั้งหมดในการแข่งขันแต่ละครั้งอยู่ที่ 1,500 ดอลลาร์ ซึ่งจะจัดสรรในหมู่ผู้ชนะดังต่อไปนี้:

  • - รางวัลที่ 1 - 500 ดอลลาร์;
   - รางวัลที่ 2 - 400 ดอลลาร์;
   - รางวัลที่ 3 - 300 ดอลลาร์;
   - รางวัลที่ 4 - 200 ดอลลาร์;
   - รางวัลที่ 5 - 100 ดอลลาร์

  เงินรางวัลนี้ไม่สามารถเบิกถอนได้ แต่กำไรที่ได้จากเงินรางวัลนี้สามารถเบิกถอนได้โดยไม่มีข้อยกเว้น

  5. คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในสัปดาห์ถัดไปได้ตลอดสัปดาห์ก่อนหน้าการแข่งขัน การลงทะเบียนจะสิ้นสุดก่อนการแข่งขันเริ่ม 1 (หนึ่ง) ชั่วโมง

  6. ข้อมูลผลการแข่งขันจะบันทึกที่เวลา 12.00 GMT+3 ในวันเสาร์

II. ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

 • 1. ผู้ถือบัญชีซื้อขายกับบริษัท InstaForex ทุกท่านสามารถเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้ (หลังจากนี้จะใช้คำว่า - ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน)

  2. เฉพาะลูกค้าที่มีอายุเกิน 18 ปีเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้

  3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรอบต่อไปบนเว็บไซต์ของผู้จัดงาน

  4. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับการเปิดบัญชีสาธิตสำหรับการแข่งขันในทุกๆรอบ

  5. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันยินยอมที่จะใส่ข้อมูลจริงและชื่อจริงตามที่ระบุไว้ในเอกสารประจำตัวพร้อมกับอีเมล์ที่ติดต่อได้

  6. ในกรณีที่มีการซื้อขายมากกว่า 1 บัญชีจาก IP เดียวกัน ฝ่ายการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ๋ในการยกเลิกสิทธิ์ของเจ้าของบัญชี ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่แนะนำให้คุณใช้โมเดม GPRS และ 3Gเด็ดขาด

  7. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการลงทะเบียนของผู้เข้าแข่งขันโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ หรือสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันในระหว่างดำเนินการแข่งขันหรือหลังจากการแข่งขันยุติแล้วโดยจะแจ้งเหตุผลให้ทราบ สาเหตุของการตัดสิทธิ์อาจจะมาจากการเปิดการสั่งซื้อและขายคู่ค่าเงินเดียวกันในปริมาณมากจากบัญชีซื้อขายคนละบัญชีในเวลาที่ใกล้เคียงกัน รวมไปถึงการใช้ข้อผิดพลาดในกระแสราคา (quote flow) เพื่อให้ได้กำไรที่แน่นอน

  8. ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันนั้น ผู้เข้าแข่งขันจะต้องยอมรับกฎกติกาของการแข่งขันทุกข้อ

  9. ห้ามมิให้ญาติสนิทเข้าร่วมการแข่งขันเดียวกัน หากข้อมูลการลงทะเบียนบัญชีของผู้เข้าแข่งขันเหมือนกับบัญชีของผู้เข้าแข่งขันอีกคนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้เหตุผลนี้เพื่อทำการตัดสิทธิ์

III. ข้อตกลงในการซื้อขาย

 • 1. หลังจากการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับการเปิดบัญชีซื้อขายสาธิต

  2. เรตติ้งเริ่มต้นของผู้เข้าแข่งขันทุกคนคือ 1,000 คะแนน

  3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันซื้อหรือขายออปชั่นตามเครื่องมือที่กำหนดให้ โดยจะไม่มีแพลตฟอร์ม Meta Trader ให้: การซื้อขายจะดำเนินการในคาร์บิเน็ตผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

  4. รายการเครื่องมือสำหรับซื้อขายออปชั่นมีดังต่อไปนี้:

  • - EUR/USD
   - GBP/USD
   - USD/JPY
   - USD/CHF
   - USD/CAD
   - GBP/JPY
   - EUR/JPY
   - GBP/CHF
   - EUR/GBP
   - GOLD
   - SILVER

  5. ต้องตั้งออปชั่นไว้อย่างน้อย 1 นาทีก่อนเวลาดำเนินการ

  6. เวลาที่ตั้งสำหรับการเปิดและปิดออปชั่นจะหารด้วย 10 นาที

  7. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถตั้งออปชั่นได้เพียง 1 ออปชั่นบนเครื่องมือซื้อขายแต่ละรายการภายในเวลา 24 ชั่วโมง

  8. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเรตติ้ง 1 คะแนนจากการทำกำไรในแต่ละออปชั่นที่ปิด และจะเสียเรตติ้ง 1 คะแนนจากการขาดทุนในแต่ละออปชั่น

  9. ในกรณีที่ราคาเปิดและราคาปิดของออปชั่นเท่ากัน จะถือว่าเป็นสถานะขาดทุน และผู้เข้าร่วมการแข่งขันก็จะถูกหักคะแนนเรตติ้ง 10 คะแนน

IV. การประกาศผลการตัดสิน

 • 1. เรตติ้งของผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของผู้จัดงานระหว่างช่วงที่มีการแข่งขัน

  2. สามารถเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของผู้เข้าแข่งขันได้

  3. ประกาศผลการแข่งขันภายใน 10 วันหลังจากที่การแข่งขันและขั้นตอนการตรวจสอบทั้งหมดสิ้นสุดลงแล้ว

V. การตัดสินผู้ชนะ

 • 1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่มีเรตติ้งสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ

  2. ในกรณีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสองท่านคะแนนเท่ากัน ผู้จัดงานจะเป็นผู้ตัดสินว่าใครเป็นผู้ชนะ

  3. ผู้ชนะการแข่งขันต้องยินยอมให้เปิดเผยชื่อจริงของตนเอง

  4. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถรับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลต่อระยะเวลาหนึ่งเดือนปฏิทินเท่านั้น ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัลมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน บัญชีของเขาก็จะถูกตัดออกจากการแข่งขัน และรางวัลก็จะตกเป็นของผู้ที่อยู่ลำดับถัดไป

  5. ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำร้องขอลงทะเบียนของผู้เข้าแข่งขันโดยไม่ต้องแจ้งสาเหตุ และสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันทั้งในระหว่างการแข่งขันหรือหลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลงแล้วได้ หากพบหลักฐานทางตรงหรือทางอ้อมว่ามีเจตนาดำเนินการฉ้อโกงเงินรางวัล

VI. การรับรางวัล

 • 1. ผู้ชนะต้องส่งรูปถ่ายและสำเนาหลักฐานการแสดงตัวในรูปแบบ jpeg หรือ pdf มาที่อีเมล์ [email protected] ภายใน 30 วันหลังจากที่ประกาศผลการแข่งขันแล้ว

  2. เงินรางวัลจะเข้าสู่บัญชีซื้อขายที่เปิดไว้โดยฝ่ายจัดการแข่งขัน

  3. ผู้ชนะยอมรับหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมใดๆในบัญชีที่เปิดโดยฝ่ายจัดการแข่งขันและแคมเปญภายใต้ขอบข่ายข้อตกลงและระเบียบข้อบังคับของ InstaForex Group

  4. เงินรางวัลไม่สามารถถอนออกจากบัญชีได้ แต่กำไรที่เพิ่มมาจากเงินรางวัลสามารถเบิกถอนได้โดยไม่มีเงื่อนไข

  5. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในกระประกาศให้รางวัลที่มอบไปแล้วเป็นโมฆะได้ และสามารถยกเลิกได้หากพบหลักฐานทางตรงหรือทางอ้อมว่ามีเจตนาดำเนินการฉ้อโกงเงินรางวัล

  6. บัญชีซื้อขายจะถูกหักออกอัตโนมัติทันทีที่มีการยื่นคำร้องขอถอนเงิน ในการพิจารณาคำร้องนั้นผู้เชี่ยวชาญจะตรวจสอบว่ายอดเงินคงเหลือและมาร์จิ้นที่เหลืออยู่นั้นสอดคล้องกับจำนวนเงินทุนที่สามารถถอนได้หรือไม่ ในกรณีที่ไม่สอดคล้องกัน จำนวนเงินที่ระบุไว้ในคำร้องขอถอนเงินจะถูกดึงกลับไปที่บัญชีตามเดิม

  7 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธในการเครดิตเงินรางวัลหากผู้เข้าร่วมการเเข่งขันสะสมรางวัลในหนึ่งหรือหลายบัญชี

VII. ภาษา

 • 1. ภาษาของกฎระเบียบปัจจุบันคือภาษาอังกฤษ

  2. เพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมการเเข่งขัน ผู้จัดได้จัดทำกฎระเบียบในภาษาต่างๆที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ กฎที่เเปลเป็นเพียงเเค่การบอกกล่าวให้ทราบเท่านั้น

  3. หากภาษาที่แปลมีเนื้อหาต่างจากภาษาอังกฤษให้ยึดกฎที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นมาตราฐาน

คาร์บิเน็ตผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.