empty
 
 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการแข่งขัน One Million Option

I. เงื่อนไขทั่วไป

 • 1. ชื่อการแข่งขันคือ One Million Option (หลังจากนี้จะใช้คำว่า - “การแข่งขัน”)

  2. การแข่งขันนี้จัดขึ้นโดย InstaFintech Group (หลังจากนี้จะใช้คำว่า - “ผู้จัดงาน”)

  3. การแข่งขันมีขึ้นทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันจันทร์เวลา 00.10 น. ถึงวันศุกร์ 23.50 น. (เวลาปลายทาง)

  4. เงินรางวัลรวมทั้งหมดในการแข่งขันแต่ละครั้งอยู่ที่ 1,500 ดอลลาร์ ซึ่งจะจัดสรรในหมู่ผู้ชนะดังต่อไปนี้:

  • - รางวัลที่ 1 - 500 ดอลลาร์;
   - รางวัลที่ 2 - 400 ดอลลาร์;
   - รางวัลที่ 3 - 300 ดอลลาร์;
   - รางวัลที่ 4 - 200 ดอลลาร์;
   - รางวัลที่ 5 - 100 ดอลลาร์

  เงินรางวัลนี้ไม่สามารถเบิกถอนได้ แต่กำไรที่ได้จากเงินรางวัลนี้สามารถเบิกถอนได้โดยไม่มีข้อยกเว้น

  5. คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในสัปดาห์ถัดไปได้ตลอดสัปดาห์ก่อนหน้าการแข่งขัน การลงทะเบียนจะสิ้นสุดก่อนการแข่งขันเริ่ม 1 (หนึ่ง) ชั่วโมง

  6. ข้อมูลผลการแข่งขันจะบันทึกที่เวลา 12.00 GMT+3 ในวันเสาร์

II. ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

 • 1. ผู้ถือบัญชีซื้อขายกับบริษัท InstaForex ทุกท่านสามารถเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้ (หลังจากนี้จะใช้คำว่า - ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน)

  2. เฉพาะลูกค้าที่มีอายุเกิน 18 ปีเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้

  3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรอบต่อไปบนเว็บไซต์ของผู้จัดงาน

  4. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับการเปิดบัญชีสาธิตสำหรับการแข่งขันในทุกๆรอบ

  5. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันยินยอมที่จะใส่ข้อมูลจริงและชื่อจริงตามที่ระบุไว้ในเอกสารประจำตัวพร้อมกับอีเมล์ที่ติดต่อได้

  6. ในกรณีที่มีการซื้อขายมากกว่า 1 บัญชีจาก IP เดียวกัน ฝ่ายการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ๋ในการยกเลิกสิทธิ์ของเจ้าของบัญชี ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่แนะนำให้คุณใช้โมเดม GPRS และ 3Gเด็ดขาด

  7. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการลงทะเบียนของผู้เข้าแข่งขันโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ หรือสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันในระหว่างดำเนินการแข่งขันหรือหลังจากการแข่งขันยุติแล้วโดยจะแจ้งเหตุผลให้ทราบ สาเหตุของการตัดสิทธิ์อาจจะมาจากการเปิดการสั่งซื้อและขายคู่ค่าเงินเดียวกันในปริมาณมากจากบัญชีซื้อขายคนละบัญชีในเวลาที่ใกล้เคียงกัน รวมไปถึงการใช้ข้อผิดพลาดในกระแสราคา (quote flow) เพื่อให้ได้กำไรที่แน่นอน

  8. ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันนั้น ผู้เข้าแข่งขันจะต้องยอมรับกฎกติกาของการแข่งขันทุกข้อ

  9. ห้ามมิให้ญาติสนิทเข้าร่วมการแข่งขันเดียวกัน หากข้อมูลการลงทะเบียนบัญชีของผู้เข้าแข่งขันเหมือนกับบัญชีของผู้เข้าแข่งขันอีกคนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้เหตุผลนี้เพื่อทำการตัดสิทธิ์

III. ข้อตกลงในการซื้อขาย

 • 1. หลังจากการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับการเปิดบัญชีซื้อขายสาธิต

  2. เรตติ้งเริ่มต้นของผู้เข้าแข่งขันทุกคนคือ 1,000 คะแนน

  3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันซื้อหรือขายออปชั่นตามเครื่องมือที่กำหนดให้ โดยจะไม่มีแพลตฟอร์ม Meta Trader ให้: การซื้อขายจะดำเนินการในคาร์บิเน็ตผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

  4. รายการเครื่องมือสำหรับซื้อขายออปชั่นมีดังต่อไปนี้:

  • - EUR/USD
   - GBP/USD
   - USD/JPY
   - USD/CHF
   - USD/CAD
   - GBP/JPY
   - EUR/JPY
   - GBP/CHF
   - EUR/GBP
   - GOLD
   - SILVER

  5. ต้องตั้งออปชั่นไว้อย่างน้อย 1 นาทีก่อนเวลาดำเนินการ

  6. เวลาที่ตั้งสำหรับการเปิดและปิดออปชั่นจะหารด้วย 10 นาที

  7. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถตั้งออปชั่นได้เพียง 1 ออปชั่นบนเครื่องมือซื้อขายแต่ละรายการภายในเวลา 24 ชั่วโมง

  8. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเรตติ้ง 1 คะแนนจากการทำกำไรในแต่ละออปชั่นที่ปิด และจะเสียเรตติ้ง 1 คะแนนจากการขาดทุนในแต่ละออปชั่น

  9. ในกรณีที่ราคาเปิดและราคาปิดของออปชั่นเท่ากัน จะถือว่าเป็นสถานะขาดทุน และผู้เข้าร่วมการแข่งขันก็จะถูกหักคะแนนเรตติ้ง 10 คะแนน

IV. การประกาศผลการตัดสิน

 • 1. เรตติ้งของผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของผู้จัดงานระหว่างช่วงที่มีการแข่งขัน

  2. สามารถเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของผู้เข้าแข่งขันได้

  3. ประกาศผลการแข่งขันภายใน 10 วันหลังจากที่การแข่งขันและขั้นตอนการตรวจสอบทั้งหมดสิ้นสุดลงแล้ว

V. การตัดสินผู้ชนะ

 • 1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่มีเรตติ้งสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ

  2. ในกรณีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสองท่านคะแนนเท่ากัน ผู้จัดงานจะเป็นผู้ตัดสินว่าใครเป็นผู้ชนะ

  3. ผู้ชนะการแข่งขันต้องยินยอมให้เปิดเผยชื่อจริงของตนเอง

  4. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถรับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลต่อระยะเวลาหนึ่งเดือนปฏิทินเท่านั้น ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัลมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน บัญชีของเขาก็จะถูกตัดออกจากการแข่งขัน และรางวัลก็จะตกเป็นของผู้ที่อยู่ลำดับถัดไป

  5. ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำร้องขอลงทะเบียนของผู้เข้าแข่งขันโดยไม่ต้องแจ้งสาเหตุ และสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันทั้งในระหว่างการแข่งขันหรือหลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลงแล้วได้ หากพบหลักฐานทางตรงหรือทางอ้อมว่ามีเจตนาดำเนินการฉ้อโกงเงินรางวัล

VI. การรับรางวัล

 • 1. ผู้ชนะต้องส่งรูปถ่ายและสำเนาหลักฐานการแสดงตัวในรูปแบบ jpeg หรือ pdf มาที่อีเมล์ [email protected] ภายใน 30 วันหลังจากที่ประกาศผลการแข่งขันแล้ว

  2. เงินรางวัลจะเข้าสู่บัญชีซื้อขายที่เปิดไว้โดยฝ่ายจัดการแข่งขัน

  3. ผู้ชนะยอมรับหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมใดๆในบัญชีที่เปิดโดยฝ่ายจัดการแข่งขันและแคมเปญภายใต้ขอบข่ายข้อตกลงและระเบียบข้อบังคับของ InstaFintech Group

  4. เงินรางวัลไม่สามารถถอนออกจากบัญชีได้ แต่กำไรที่เพิ่มมาจากเงินรางวัลสามารถเบิกถอนได้โดยไม่มีเงื่อนไข

  5. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในกระประกาศให้รางวัลที่มอบไปแล้วเป็นโมฆะได้ และสามารถยกเลิกได้หากพบหลักฐานทางตรงหรือทางอ้อมว่ามีเจตนาดำเนินการฉ้อโกงเงินรางวัล

  6. บัญชีซื้อขายจะถูกหักออกอัตโนมัติทันทีที่มีการยื่นคำร้องขอถอนเงิน ในการพิจารณาคำร้องนั้นผู้เชี่ยวชาญจะตรวจสอบว่ายอดเงินคงเหลือและมาร์จิ้นที่เหลืออยู่นั้นสอดคล้องกับจำนวนเงินทุนที่สามารถถอนได้หรือไม่ ในกรณีที่ไม่สอดคล้องกัน จำนวนเงินที่ระบุไว้ในคำร้องขอถอนเงินจะถูกดึงกลับไปที่บัญชีตามเดิม

  7. The Company reserves the right to decline to credit the prize money if the Participant accumulates the prizes on one or several accounts.

  8. The Winner agrees that after any withdrawal is made the prize is being cancelled in full amount.

VII. ภาษา

 • 1. ภาษาของกฎระเบียบปัจจุบันคือภาษาอังกฤษ

  2. เพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมการเเข่งขัน ผู้จัดได้จัดทำกฎระเบียบในภาษาต่างๆที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ กฎที่เเปลเป็นเพียงเเค่การบอกกล่าวให้ทราบเท่านั้น

  3. หากภาษาที่แปลมีเนื้อหาต่างจากภาษาอังกฤษให้ยึดกฎที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นมาตราฐาน

คาร์บิเน็ตผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.