25.06.201918:00:00UTC+00รายงานการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของประเทศนิวซีแลนด์ในวันพฤหัสบดี

ธนาคารกลางแห่งประเทศนิวซีแลนด์ จะออกมาสรุปผลการประชุมนโยบายทางการเงิน ในวันพุธ แล้วจากนั้นจะประกาศถึง การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย โดยแสดงให้เห็นถึงวันที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ธนาคารกลางแห่งประเทศนิวซีแลนด์ คาดการณ์ว่า จะยังคงใช้อัตราดอกเบี้ยในระดับมาตรฐานเดิม ไว้ที่ระดับต่ำสุด 1.50% ประเทศสิงคโปร์ จะนำเสนอข้อมูลตัวเลขเกี่ยวกับ การผลิตของภาคอุตสาหกรรม ในเดือนพฤษภาคม โดยในเดือนเมษายนพบว่า การผลิตเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 2.4% ในรอบเดือน และอีก 0.1% ต่อปี ประเทศมาเลเซีย จะนำเสนอข้อมูลตัวเลขเกี่ยวกับ ราคาผู้บริโภคในเดือนพฤษภาคม โดยในเดือนเมษายนพบว่า อัตราเงินเฟ้อ ทรงตัวอยู่ที่เดิมในรอบเดือน และก็ยังเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 0.2% ในรอบปี ธนาคารกลางในประเทศไทย จะสรุปผลการประชุมนโยบายทางการเงิน และจากนั้นจะประกาศการตัดสินใจในเรื่องของ อัตราดอกเบี้ย โดยธนาคารกลางคาดการณ์ว่า จะยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานไว้ที่ระดับเดิมใน 1.75%หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.