12.08.201919:15:00UTC+00ราคาอาหารของประเทศนิวซีแลนด์ ปรับตัวขึ้นมาเป็น 0.7% ในรอบเดือนกรกฎาคม

สถาบัตสถิติของประเทศนิวซีแลนด์ได้ออกมานำเสนอข้อมูลในวันอังคารว่า ราคาอาหารของประเทศนิวซีแลนด์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาในฤดูกาลนี้เป็น 0.7% ในรอบเดือน จนถึงเดือนกรกฎาคม โดยหากยังไม่มีการปรับอะไรจะอยู่ที่ 1.1% หากคิดแยกตามประเภทแล้วจะพบได้ว่า ราคาผักและผลไม้เพิ่มขึ้นมาเป็น 1.8% ในรอบเดือน (ซึ่งเพิ่มขึ้นมาเป็น 1.0% หลังจากการปรับตามฤดูกาล); ราคาเนื้อสัตว์, สัตว์ปีกและ ปลาเพิ่มขึ้นมาเป็น 2.6%; ราคาอาหารในร้านขายของชำ ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 0.6% (ซึ่งเพิ่มขึ้นมาเป็น 0.4% หลังจากการปรับตามฤดูกาล); ราคาเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้นมาเป็น 1.5%และ ราคาอาหารในร้านอาหารและ อาหารพร้อมรับประทาน ยังคงอยู่ที่เดิม ในแต่ละปีนั้น ราคาอาหารเพิ่มขึ้นมาเป็น 0.9%หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.