23.02.202021:45:00UTC+00ปริมาณยอดการค้าปลีกทั้งหมดในประเทศนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นมาเป็น 0.7% ในไตรมาสที่สี่

สำนักงานสถิติของประเทศนิวซีแลนด์ได้นำเสนอข้อมูลออกมาในวันจันทร์ว่า ปริมาณยอดการค้าปลีกทั้งหมดในประเทศนิวซีแลนด์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาในฤดูกาลนี้ถึง 0.7% ในรอบไตรมาสของไตรมาสที่สี่ ของปี 2019 ซึ่งไม่ตรงกับการคาดการณ์ต่อการปรับตัวขึ้นไปถึง 0.8% และลดลงไปจากการปรับตัวขึ้นมาเป็น 1.7% ในช่วงสามเดือนก่อนหน้านี้ (จากเดิมอยู่ใน 1.6%) ยอดการค้าปลีกทั้งหมดปรับตัวขึ้นมาเป็น 1.1% ในรอบไตรมาส หรืออยู่ที่ 268 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ จาก 9 ใน 15 อุตสาหกรรมได้มีปริมาณการขายที่เพิ่มสูงขึ้น ในไตรมาสของปี 2019 สินค้าไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวขึ้นมากที่สุดถึง 4.3% จากที่เพิ่มขึ้นมาเป็น 4.4% ในไตรมาสของเดือนกันยายน และเพิ่มขึ้นมาอย่างมากถึง 5.2% ในเดือนมิถุนายน การปรับตัวขึ้นมาที่มากที่สุด มาจากการค้าปลีกด้านเวชภัณฑ์ และร้านค้าอื่นๆ ซึ่งเพิ่มขึ้นมาเป็น 4.1% ในไตรมาสนี้ หลังจากที่เพิ่มขึ้นมาเป็น 2.8% ในไตรมาสของเดือนกันยายนปี 2019 ห้างสรรพสินค้ามีการปรับตัวลงอย่างมาก ซึ่งลดลงมา 3.8% ในไตรมาสนี้ หลังจากที่เพิ่มขึ้นมาเป็น 3.8% ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2019 ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านขายของชำมีการปรับตัวลงมามากที่สุดเป็นอันดับสอง ซึ่งลดลงไปถึง 1.1% ในไตรมาสนี้ หลังจากที่เพิ่มขึ้นมาเป็น 0.9% ในเดือนกันยายน ธุรกิจการค้าปลีกด้านเวชภัณฑ์ และร้านค้าอื่นๆ มีมูลค่าการค้าจากการค้าปลีกเพิ่มขึ้นมากที่สุด ในไตรมาสนี้ซึ่งเพิ่มขึ้นมาเป็น 3.7% (56 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์) ที่ยังรวมกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคา ตามมาด้วยการเพิ่มขึ้นอีก 2.4% (35 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์) ในไตรมาสของเดือนกันยายน การปรับตัวขึ้นมากที่สุดอันดับถัดไป มาจากด้านที่พัก ที่เพิ่มขึ้นมาเป็น 4.3% (46 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์) หลังจากที่เพิ่มขึ้นมาเป็น 0.6% (6.8 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์) ในไตรมาสของเดือนกันยายน ห้างสรรพสินค้าพบกับการปรับตัวลงมากที่สุดในไตรมาสของเดือนธันวาคม ซึ่งลดลงไปถึง 3.0% (41 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์) หลังจากที่เพิ่มขึ้นมาเป็น 2.4% (32 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์) ในเดือนกันยายน ทั้ง 13 ภูมิภาคมียอดการค้าปลีกที่สูงขึ้น ในไตรมาสทของธันวาคม 2019 เมื่อเทียบกับไตรมาสของเดือนกันยายน ในปี 2019 ภูมิภาคโอ๊คแลนด์มีอัตราการเติบโตที่มากที่สุด ในไตรมาสนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นมาเป็น 1.7% (152 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์) ภูมิภาค Waikato มีมูลค่าของการค้าปลีกที่เพิ่มขึ้นมาเป็นอันดับสองเพิ่มขึ้น 1.9% (42 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์) ตามมาด้วย Otago ที่เพิ่มขึ้นมา 2.4% (32 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์) บริเวณของอ่าว Hawke, Tasman และภูมิภาคตรง West Coast มีมูลค่าการค้าปลีกลดลง แต่การเคลื่อนไหวนั้นยังอยู่ภายใต้ระดับ 2 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ มูลค่าการขายสำหรับภูมิภาค North Island ทั้งหมดเพิ่มขึ้นมาเป็น 1.3% (247 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์) หลังจากที่เพิ่มขึ้นมาจนถึง 1.4% (260 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์) ในไตรมาสของเดือนกันยายน ปี 2019 มูลค่าการขายสำหรับภูมิภาค South Island ทั้งหมดเพิ่มขึ้นมาเป็น 1.0% (56 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์) หลังจากที่เพิ่มขึ้นมาเป็น 0.9% (55 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์) ในไตรมาสของเดือนกันยายนปี 2019 ตัวเลขของปริมาณมีการบันทึก ไว้ในวันที่ 31 เดือนธันวาคม ปี2019 การอ้างอิงทั้งหมดถึงปริมาณคงเหลืออยู่ในรูปของเงินดอลลาร์ มูลค่ารวมของปริมาณในวันที่ 31 เดือนธันวาคม ปี2019 อยู่ที่ 8.4 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ จึงได้ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นมาเป็น 2.6% (216 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์) สำหรับปริมาณของวันที่ 31 เดือนธันวาคม ปี2018 11 จาก 15 อุตสาหกรรมด้านการค้าปลีกพบว่าสต็อกสินค้าเพิ่มมากขึ้น ในเดือนธันวาคม ปี 2019 เมื่อเทียบกับ ปี 2018 การเพิ่มขึ้นมากที่สุดมาจาก ฮาร์ดแวร์, สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ทำสวน ที่เพิ่มขึ้นมาเป็น 5.5% (62 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์) และการค้าปลีกเสื้อผ้า, รองเท้า และเครื่องประดับส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นมาเป็น 5.3% (37 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์)หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.