empty
 
 

27.02.202000:11:00UTC+00การใช้จ่ายด้านต้นทุนของภาคเอกชนในประเทศออสเตรเลียลดลงไปถึง 2.8% ในไตรมาสที่สี่

สำนักงานสถิติของประเทศออสเตรเลียได้ออกมานำเสนอข้อมูลในวันพฤหัสบดีว่า การใช้จ่ายด้านต้นทุนของภาคเอกชนในประเทศออสเตรเลียลดลงไปถึง 2.8% ของรอบไตรมาส ในไตรมาสที่สี่ของปี 2019 ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ 28.454 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งไม่ตรงกับการคาดการณ์ที่ประเมินว่าะจปรับตัวขึ้นมาเป็น 0.5 หลังจากลดลงไปถึง 0.4 ในช่วงสามเดือนก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ทีปรับตามฤดูกาล เกี่ยวกับอาคาร และสิ่งปลูกสร้างที่ลดลงไปถึง -5.9% ในไตรมาสของเดือนธันวาคม ในปี 2019 ซึ่งตามช่วงการปรับตัวขึ้นมาเป็น 2.5% ในไตรมาสของเดือนกันยายนปี 2019 การประเมินปริมาณตามฤดูกาล ของอุปกรณ์, อาคาร และเครื่องจักรเพิ่มขึ้นมาถึง 0.8% ในไตรมาสของเดือนธันวาคม ปี2019 ซึ่งตามการปรับตัวลงไปยัง -3.6% ในไตรมาสของเดือนกันยายน ปี2019หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.