16.03.202000:45:00UTC+00การสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 2.9%

สำนักงานคณะรัฐมนตรีรายงานข้อมูลออกมาในวันจันทร์ว่า สำนักงานคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอข้อมูลออกมาในวันจันทร์ว่า มูลค่าการสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นมาในฤดูกาลนี้ที่ 2.9% ในรอบเดือนของเดือนมกราคม โดยอยู่ใน 839.4 พันล้านเยน ซึ่งมากกว่าการคาดการณ์จากการปรับตัวลงไปยัง 1.0% ตามการปรับตัวที่ขึ้นมาอยู่ที่ 11.9% ในเดือนธันวาคม (จากเดิมอยู่ใน -12.5%) ยอดคำสั่งซื้อเครื่องจักรพื้นฐานในแต่ละปีลดลงไปยัง 0.3% ซึ่งตรงกับการคาดการณ์ว่าจะลดลงไปอีกครั้งอยู่ที่ 1.1% หลังจากที่ปรับตัวลดลงไปอยู่ที่ 3.5% ในเดือนก่อนหน้านี้ คำสั่งซื้อเครื่องจักรพื้ยฐานของไตรมาสแรกในปี 2020 คาดการณ์ว่าจะลดลงไปอยู่ที่ 2.0% ในรอบไตรมาส และ 0.6% ในรอบปี ที่ระดับ 2,518.8 พันล้านเยน คำสั่งการผลิตปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 4.6% ในรอบเดือน และอยู่ที่ระดับ 0.1% ในรอบปี ไปที่ระดับ 380.3 พันล้านเยน ในขณะที่คำสั่งซื้อที่ไม่ใช่ภาคการผลิตลดลงไปอยู่ที่ระดับ 1.7% ในรอบเดือน และอยู่ที่ 0.6% ต่อปีที่ระดับ 460.7 พันล้านเยน คำสั่งซื้อของรัฐบาลพุ่งขึ้นสูงไปยัง 87.8% ในเดือนนี้ และอยู่ที่ 59.5% ในรอบปี ไปอยู่ที่ระดับ 392.7 พันล้านเยน ในขณะที่คำสั่งซื้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 9.1% ในรอบเดือน และ 3.2% ไปอยู่ที่ 867.1 พันล้านเยนต่อปี ยอดคำสั่งซื้อผ่านทางตัวแทนเพิ่มขึ้นมา 8.1% ในรอบเดือน แต่ลดลงไปเป็น 4.5% ในรอบปี ไปที่ 123.0 พันล้านเยน มูลค่าการสั่งซื้อเครื่องจักรทั้งหมดที่ได้รับจากผู้ผลิตทั้ง 280 รายที่ดำเนินการในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นมา 11.5% ในรอบเดือน และ 3.8% ต่อปีหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.