23.03.202007:48:00UTC+00ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในประเทศตุรกีเพิ่มขึ้นมาในเดือนมีนาคม

ผลการสำรวจจากสถาบันสถิติของประเทศตุรกี ที่ได้นำเสนอข้อมูลออกมาในวันจันทร์ว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในประเทศตุรกี เพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคม ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นมาเป็น 58.2 ในเดือนมีนาคม จากเดิมอยู่ที่ 57.3 ในเดือนกุมภาพันธ์ ดัชนี ที่สะท้อนถึงการคาดการณ์สถานการณ์ทางการเงินของครัวเรือนในรอบ 12 เดือนข้างหน้า เพิ่มขึ้นมาเป็น 78.6 จากเดิมใน 76.8 ในเดือนก่อนหน้านี้ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วไปในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ได้ลดลงไปอยู่ที่ 75.6 ในเดือนมีนาคม จากเดิมที่ 75.9 ในเดือนก่อนหน้านี้ จำนวนคนว่างงานใน ดัชนีการคาดการณ์เพิ่มขึ้นมาเป็น 57.6 จากเดิมใน 53.8 ในเดือนกุมภาพันธ์ ความน่าจะเป็นของตัวบ่งชี้การออมเงิน เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 21.2 จากเดิมใน 22.5 ในเดือนก่อนหน้านี้หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.