10.04.202000:15:00UTC+00การปล่อยสินเชื่อของธนาคารโดยรวมในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นมาเป็น 2.0% ในเดือนมีนาคม

ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ออกมานำเสนอข้อมูลวันศุกร์ว่า การปล่อยสินเชื่อของธนาคารโดยรวมในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นมาเป็น 2.0% ในรอบปี ของเดือนมีนาคม โดยอยู่ใน 546.248ล้านล้านเยน ตามการปรับตัวขึ้นมายัง 2.1% ต่อปีในเดือนกุมภาพันธ์ การปล่อยสินเชื่อของธนาคาร หากไม่รวมกับทรัสต์ด้วยแล้ว จะเพิ่มขึ้นมาเป็น 2.2% ต่อปี ไปอยู่ที่ 476.139 ล้านล้านเยน หลังจากเพิ่มขึ้นมาเป็น 2.2% ในเดือนก่อนหน้านี้ การปล่อยสินเชื่อจากทรัสต์ ทรงตัวอยู่ที่ 1.0% เป็นมูลค่าถึง 70.109 ล้านล้านเยน ในขณะที่การปล่อยเงินกู้มจากธนาคารต่างประเทศพุ่งขึ้นมาถึง 28.5% ต่อปี ที่ระดับ 3.655 ล้านล้านเยนหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.