Facebook
 
 

13.04.202004:17:00UTC+00การผลิตของภาคอุตสาหกรรมในประเทศมาเลเซียขยายตัวในเดือนกุมภาพันธ์

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติได้นำเสนอข้อมูลออกมาในวันจันทร์ว่า การผลิตของภาคอุตสาหกรรมในประเทศมาเลเซียขยายตัวมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ การผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมาเป็น 5.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ของเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากที่เพิ่มขึ้นมาเป็น 0.6% ในเดือนมกราคม ผลผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 5.6% ในเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากที่เคยเพิ่มขึ้นมาถึง 2.2% ในเดือนก่อนหน้านี้ ในกลุ่มอื่นนั้นพบว่า ผลผลิตจากการทำเหมืองแร่ และเหมืองหินเพิ่มขึ้นมาเป็น 6.1% และปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาเป็น 6.8% ยอดการขายสิ่งทอ, เครื่องแต่งกาย, เครื่องหนัง และรองเท้าเพิ่มขึ้นมา 6.7% แล้วส่วนธุรกิจปิโตรเลียม, เคมีภัณฑ์, ยาง , พลาสติกและไม้, เฟอร์นิเจอร์, ผลิตภัณฑ์กระดาษ และสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้นมาเป็น 6.3%หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.