empty
 
 

13.05.202000:15:00UTC+00การปล่อยสินเชื่อของธนาคารในญี่ปุ่นโดยรวมเพิ่มขึ้นมา 3.0% ในรอบปี

ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้นำเสนอข้อมูลในวันพุธว่า การปล่อยสินเชื่อของธนาคารในญี่ปุ่นโดยรวมเพิ่มขึ้นมา 3.0% ในรอบปีของเดือนเมษายน โดยอยู่ที่ 553.486 ล้านล้านเยน ซึ่งเพิ่มขึ้นมาอย่างมาก จากการเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 2.0% ต่อปีในเดือนมีนาคม หากไม่รวมกับทรัสต์แล้ว การปล่อยสินเชื่อของธนาคารเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 3.1% ในรอบปี อยู่ใน 482.863 ล้านล้านเยน โดยเพิ่มขึ้นมาจากเดิมที่ 2.2% ในเดือนก่อนหน้านี้ การปล่อยสินเชื่อจากทรัสต์เพิ่มขึ้นมา 1.7% ไปเป็น 70.622 ล้านล้านเยน ซึ่งเพิ่มขึ้นมาจากเดิมใน 1.0% ในเดือนก่อนหน้านี้ การปล่อยสินเชื่อจากธนาคารต่างประเทศปรับตัวขึ้นมาเป็น 25.7% ไปอยู่ที่ 3.506 ล้านล้านเยนหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.