empty
 
 

18.06.202022:00:00UTC+00รายงานข้อมูลการประชุมธนาคารแห่งญี่ปุ่นในวันศุกร์

ในวันศุกร์ ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะนำเสนอการประชุมนโยบายการเงินฉุกเฉินของวันที่ 22 เดือนพฤษภาคม โดยเป็นวันที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในการประชุม ธนาคารแห่งญี่ปุ่นได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อใหม่เพื่อช่วยเหลือบริษัทขนาดกลาง และขนาดย่อม แล้วปล่อยให้เป้าหมายอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่เดิม และเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในระดับคงที่ คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ตัดสินใจที่จะเปิดตัวโครงการสินเชื่อ ที่คิดเป็นมูลค่าประมาณ 30 ล้านล้านเยนเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่กำลังเอาคัวรอดจากโรคระบาด Covid-19 ญี่ปุ่นจะพบกับข้อมูลตัวเลขผู้บริโภคทั่วประเทศของเดือนพฤษภาคม อัตราเงินเฟ้อโดยรวมในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 0.1% ในรอบปี และลดลงไป 0.2 ต่อเดือน ระหว่างที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานลดลงไป 0.2% ต่อปี ไต้หวันจะนำเสนอตัวเลขของเดือนพฤษภาคม เกี่ยวกับคำสั่งส่งการส่งออกโดยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นมา 1.1% ในรอบปี หลังจากที่ลดลงไปถึง 2.3% ในเดือนเมษายนหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.