Facebook
 
 

22.06.202022:00:00UTC+00รายงานข้อมูลตัวเลข PMI ด้านการผลิตของประเทศญี่ปุ่นในวันอังคาร

ประเทศญี่ปุ่นจะนำเสนอตัวเลขแฟลชเกี่ยวกับ การผลิต, การบริการ และ PMI แบบคอมโพสิตจาก Jibun Bank ในวันอังคาร ซึ่งเป็นวันที่แสดงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในเดือนพฤษภาคม ดัชนีการผลิตอยู่ที่ระดับ 38.4 , การบริการอยู่ที่ 26.5 และแบบคอมโพสิตอยู่ใน 27.8 ประเทศฟิลิปปินส์จะนำเสนอข้อมูลตัวเลขของเดือนเมษายน เกี่ยวกับยอดการค้าปลีก ยอดการขายเพิ่มสูงขึ้น 1.1% ในรอบปีของเดือนมีนาคม ประเทศสิงคโปร์จะนำเสนอตัวเลขเกี่ยวกับราคาผู้บริโภคในเดือนพฤษภาคม อัตราเงินเฟ้อโดยรวมในเดือนเมษายนลดลงไป 0.9% ในรอบเดือน และ 0.7% ในรอบปี และดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานลดลงไป 0.3% ในรอบปี ไต้หวันจะพบกับตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม และยอดการค้าปลีกของเดือนพฤษภาคม การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมาเป็น 3.51% ในรอบปี ขณะที่ยอดการค้าปลีกลดลงไปอยู่ที่ 10.2% ต่อปีในเดือนเมษายนหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.