empty
 
 

07.07.202022:00:00UTC+00รายงานข้อมูลผลสำรวจของผู้สังเกตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นในวันพุธ

ประเทศญี่ปุ่นจะนำเสนอรายงานผลการสำรวจนักสังเกตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของเดือนมิถุนายน โดยเป็นวันที่มีกิจกรรมเศรษฐกิจเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การสำรวจสภาพปัจจุบันในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 15.5 และแนวโน้มอยู่ที่ 36.5 ญี่ปุ่นจะนำเสนอข้อมูลตัวเลขของเดือนมิถุนายน เกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร และตัวเลขของเดือนพฤษภาคมเกี่ยวกับบัญชีเดินสะพัด การปล่อยสินเชื่อของธนาคารปรับตัวขึ้นมาเป็น 7.2% ในรอบปี หลังจากที่เพิ่มขึ้นมาเป็น 4.8% ในเดือนพฤษภาคม ดุลบัญชีเดินสะพัดคาดการณ์ว่าจะมีการเกินดุล 1,088.2 พันล้านเยน ที่เพิ่มขึ้นมาจาก 262.7 พันล้านเยนในเดือนเมษายนหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.