empty
 
 

08.07.202000:05:00UTC+00การปล่อยสินเชื่อทั้งหมดในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 6.2% ในรอบปีของเดือนมิถุนายน

ธนาคารญี่ปุ่นได้ออกมานำเสนอข้อมูลในวันพุธว่า มูลค่ารวมของการปล่อยสินเชื่อทั้งหมดในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 6.2% ในรอบปีของเดือนมิถุนายน โดยอยู่ที่ 570.111ล้านล้านเยน ซึ่งไม่ตรงกับการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 7.2% ตามการปรับตัวขึ้นมาเป็น 4.8% ในเดือนพฤษภาคม การปล่อยสินเชื่อของธนาคารเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 6.5% ต่อปี ที่ระดับ 497.758 ล้านล้านเยน ที่เพิ่มขึ้นจากที่ปรับตัวไปยัง 5.1% ในเดือนก่อนหน้านี้ หากไม่รวมกับทรัสต์ การปล่อยสินเชื่อจากทรัสต์เพิ่มขึ้นมา 4.5% ในรอบปี ไปอยู่ที่ 72.353 ล้านล้านเยน ที่เพิ่มขึ้นมาจากเดิม 2.7% ในเดือนก่อนหน้านี้ การปล่อยสินเชื่อจากธนาคารต่างประเทศเพิ่มขึ้น 10.1% ไปอยู่ที่ 3.242 ล้านล้านเยน ซึ่งลดลงจาก 12.1% ในเดือนพฤษภาคมหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.