20.10.202021:15:00UTC+00ราคาผู้ผลิตในประเทศเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนกันยายน

ธนาคารแห่งเกาหลีใต้ได้นำเสนอข้อมูลออกมาในวันพุธว่าราคาผู้ผลิตในประเทศเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนกันยายน ซึ่งไม่ตรงกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.8% และเพิ่มขึ้นจาก 0.5% ในเดือนสิงหาคม ราคาสินค้าเกษตร ป่าไม้และทะเลเพิ่มขึ้น 4.9% ในรอบเดือน ขณะที่ผลิตภัณฑ์จากการผลิตลดลง 0.1% ด้านสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น 0.3% และการบริการลดลง 0.2% ราคาผู้ผลิตในรอบปีลดลง 0.4% เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ว่าจะลดลงไป 0.6% หลังจากที่ลงไป 0.5% ในเดือนก่อนหน้า ราคาสินค้าเกษตร ป่าไม้และทะเลเพิ่มขึ้น 18.4% ในรอบปี ขณะที่สินค้าจากการผลิตลงไป 3.0% ด้านสาธารณูปโภคลดลง 3.1% และด้านการบริการเพิ่มขึ้น 1.6%หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.