empty
 
 

26.10.202006:08:00UTC+00อัตราเงินเฟ้อในดัชนีราคาผู้ผลิตด้านบริการของประเทศญี่ปุ่นอยู่ในระดับสูงของรอบ 6 เดือน

ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้นำเสนอข้อมูลออกมาในวันจันทร์ว่า อัตราเงินเฟ้อราคาผู้ผลิตด้านบริการของญี่ปุ่นเร่งตัวสูงขึ้นไปยังระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือนของเดือนกันยายน ดัชนีราคาผู้ผลิตด้านบริการสูงขึ้น 1.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีของเดือนกันยายน ตามการปรับตัวขึ้น 1.1% ในเดือนสิงหาคม เป็นการเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ราคาสูงขึ้น 1.4% ราคาบริการขององค์กรในรอบเดือนเพิ่มขึ้น 0.1% หลังจากทรงตัวอยู่ในแนวแฟลตเดิมในเดือนสิงหาคม หากไม่รวมการขนส่งระหว่างประเทศ อัตราเงินเฟ้อของราคาผู้ผลิตด้านการบริการเพิ่มขึ้นเป็น 1.4% จากเดิม 1.2% ดัชนีราคาผู้ผลิตด้านบริการเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบในรอบเดือนหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.