26.10.202007:00:00UTC+00การผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศสิงคโปร์เพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน

ข้อมูลจากคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจได้นำเสนอข้อมูลในวันจันทร์ว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศสิงคโปร์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนกันยายน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 24.2% ทุกปีในเดือนกันยายนตามการขึ้นมา 15.4% ในเดือนสิงหาคม นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจะเติบโตปีละ 2.5% หากไม่รวมกับการผลิตทางชีวการแพทย์ ผลผลิตเพิ่มขึ้น 8.5% ต่อปีในเดือนกันยายนหลังจากที่เพิ่มขึ้น 16.4% ในเดือนก่อนหน้านี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมในรอบเดือนเพิ่มขึ้น 10.1% ในฤดูกาลของช่วงเดือนกันยายนหลังจากเพิ่มขึ้นมา15.5% ในเดือนก่อนหน้า นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าตัวเลขจะลดลง 7.8% การผลิตด้านชีวการแพทย์เพิ่มขึ้น 89.8% ในเดือนกันยายน ผลผลิตด้านอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 30.1% และผลผลิตด้านสารเคมีเพิ่มขึ้น 0.4% ในขณะที่ผลผลิตของวิศวกรรมการผลิตทั่วไปและการขนส่งลดลงไปถึง 8.0% และ 35.8% ตามลำดับ วิศวกรรมเฉพาะด้านพรีซิชั่นลดลง 1.5%หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.