26.10.202007:12:00UTC+00ราคาผู้ผลิตในประเทศฟินแลนด์ลดลงในเดือนกันยายน

ข้อมูลจากสถิติของฟินแลนด์ได้นำเสนอออกมาในวันจันทร์ว่า ราคาผู้ผลิตของประเทศฟินแลนด์ลดลงเร็วกว่าเดิมในเดือนกันยายน ราคาผู้ผลิตลดลง 5.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีของเดือนกันยายน ตามการปรับตัวลงมาเป็น 4.1% ในเดือนสิงหาคม จากการปรับตัวลงครั้งล่าสุดถือเป็นครั้งที่มากที่สุด นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ราคาเคยลดลงถึง 7.1% ราคาผู้ผลิตเมื่อเทียบเป็นรายเดือนลดลง 0.7% ในเดือนกันยายน ซึ่งสวนทางกับการปรับตัวขึ้น 0.8% ในเดือนก่อนหน้านี้ การลดลงของราคาผู้ผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมามีส่วนทำให้ราคาผลิตภัณฑ์น้ำมัน เยื่อกระดาษ กระดาษ กระดาษแข็งและกระดาษลูกฝูก รวมถึงเหล็กและเหล็กกล้าเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วลดลงไปเป็นพิเศษ ราคานำเข้าลดลง 7.3% ต่อปีและราคาการส่งออกลดลง 6.9% ในเดือนกันยายน อ้างอิงจากการประมาณแบบแฟลช ยอดการค้าปลีกเพิ่มขึ้นตามวันทำการที่มาอยู่ที่ 3.2% ต่อปีในเดือนกันยายน ปริมาณการค้าปลีกเพิ่มขึ้น 1.9% ทุกปีในเดือนกันยายน ในการค้าขายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคประจำวัน มูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้น 5.8% ในเดือนกันยายนและปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 4.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี้หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.