27.10.202005:17:00UTC+00ผลกำไรด้านอุตสาหกรรมของประเทศจีนปรับตัวขึ้น 5 เดือนต่อกัน

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติได้นำเสนอข้อมูลออกมาในวันอังคารว่า ผลกำไรภาคอุตสาหกรรมของจีนเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกันในเดือนกันยายน ผลกำไรจากอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 10.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่ช้ากว่าที่เคยเพิ่มขึ้นถึง 19.1% ในเดือนสิงหาคม นับว่าเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นครั้งที่ห้าติดต่อกัน สำนักงานสถิติกล่าวว่า ราคาผลผลิตที่ตั้งจากโรงงานที่ลดลงและราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้กำไรจากอุตสาหกรรมลดน้อยลง ในช่วงเดือนมกราคมจนถึงกันยายน ผลกำไรภาคอุตสาหกรรมลดลง 2.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.