Facebook
 
 

22.11.202023:50:00UTC+00จีดีพีของประเทศสิงคโปร์เพิ่ม 9.2% ในไตรมาสสาม

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมนำเสนอข้อมูลครั้งสุดท้ายออกมาในวันจันทร์ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของสิงคโปร์ขยายตัวมาในฤดูกาลนี้ถึง 9.2% ในรอบไตรมาสของไตรมาสที่สามในปี 2020 มันเป็นการปรับตัวขึ้นจากข้อมูลเบื้องต้นของเดือนที่แล้วใน 7.9% ตามการปรับตัวลงมายัง 13.2% ในช่วงสามเดือนก่อนหน้า จีดีพีในรอบปีปรับตัวขึ้นมาเป็น -5.8% จากข้อมูลเบื้องต้นอยู่ในระดับ 7.0% ตามการปรับตัวลงไปยัง 13.3% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา พอมีการนำเสนอข้อมูลออกมา ทาง MTI นำเสนอข้อมูลการคาดการณ์จีดีพีของปี 2020 ว่าอยู่ที่ -6.0 ถึง -6.5% ขณะที่ปี 2021 อยู่ที่ 4.0 ถึง 6.0% ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจในสิงคโปร์ที่ดีขึ้นเกิดจากแรงหนุนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นมาใหม่ในช่วงไตรมาสที่สามหลังจาก Circuit Breaker ที่ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 เดือนเมษายนถึงวันที่ 1 เดือนมิถุนายน รวมถึงกิจกรรมในประเทศเศรษฐกิจหลักที่ฟื้นตัวในช่วงไตรมาส หลังจากที่มันปรากฎออกมาจากการล็อคดาวน์ ภาคการผลิตขยายตัวมา 10.0% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งสวนทางกับการลดลงไปยัง 0.8% ในไตรมาสก่อนหน้า การขยายตัวส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของผลผลิตในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตทางชีวการแพทย์ และกลุ่มวิศวกรรมพรีซิชั่น ในทุกไตรมาสภาคการผลิตขยายตัว 12.1% โดยดีดตัวขึ้นจากการหดตัวใน 9.1% ในไตรมาสก่อนหน้า ภาคการก่อสร้างหดตัว 46.6% ในรอบปี ถือว่าเป็นการหดตัวที่ขยายออกมาถึง 60.0% ในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากการลดลงในงานก่อสร้างทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ในรอบไตรมาสพบว่ามีการขยายตัวมาเป็น 34.5% ถือว่าพลิกตัวจากการลดลง 59.5% ในไตรมาสที่ 2 ภาคการค้าส่งและการค้าปลีกหดตัว 4.3% ในรอบปี โดยลดลงจากช่วงการหดตัวใน 6.7% ในไตรมาสก่อนหน้านี้ ภายในส่วนนี้เองการค้าส่งหดตัวเนื่องจากมูลค่าที่ลดลงในส่วนย่อยของเชื้อเพลิงและเคมีภัณฑ์และเครื่องจักร, อุปกรณ์วัสดุและอะไหล่ การค้าปลีกยังหดตัวเนื่องจากยอดการขายที่ไม่ใช่ยานยนต์ลดลง เมื่อเทียบเป็นรอบไตรมาสพบว่า ภาคนี้ขยายตัวออกมาเป็น 2.3% ซึ่งสวนทางกับการหดตัว 1.8% ในไตรมาสก่อนหน้า ภาคการขนส่งและการจัดเก็บลด 29.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ลงไปอยู่ที่ 39.2% ในไตรมาสที่สอง ส่วนการขนส่งทางอากาศได้รับผลกระทบจากการลดลงอย่างต่อเนื่องของผู้โดยสารทางอากาศ ภายในสนามบิน Changi เนื่องจากข้อจำกัดด้านการเดินทางทั่วโลกที่ยังคงบังคับใช้อยู่ และอุปสงค์ด้านการเดินทางทางอากาศที่ซบเซา ขณะที่การขนส่งทางน้ำหดตัวเนื่องจากปริมาณสินค้าทางทะเลและปริมาณการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่ลดลง ภาคนี้ในรอบไตรมาสขยายตัวมาเป็น 15.0% ซึ่งสวนทางจากการหดตัว 33.7% ในไตรมาสก่อนหน้า ภาคบริการด้านที่พักและอาหารหดตัว 24.0% ในรอบปี โดยฟื้นตัวมาจากการหดตัวถึง 41.8% ในไตรมาสก่อนหน้า กลุ่มของที่พักหดตัวลงเนื่องจากการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กลุ่มบริการด้านอาหารก็หดตัวเนื่องจากยอดขายในทุกๆกลุ่มย่อยอย่างเช่นร้านอาหารได้ปรับตัวลง ส่วนนี้ในรอบไตรมาสขยายตัว 32.4% โดยดีดตัวขึ้นจากการปรับตัวลง 23.3% ในไตรมาสที่ 2 ภาคข้อมูลและการสื่อสารขยายตัวมา 2.0% ในรอบปี ผลประกอบการจากช่วงการหดตัวอยู่ที่ 0.8% ในไตรมาสก่อนหน้า การเติบโตส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากส่วนของงานไอทีและบริการสารสนเทศ ซึ่งเป็นผลดีจากความต้องการโซลูชันด้านไอทีขององค์กรที่สามารถปรับตัวดีขึ้นได้ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 5.2% ในรอบไตรมาส ซึ่งสวนทางกับการหดตัว 2.6% ในไตรมาสที่ 2 การเติบโตในภาคการเงินและการประกันภัยอยู่ที่ 3.2% ในรอบปี ซึ่งสูงกว่าไตรมาสที่สองถึง 2.7% มันได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวที่ดีในกลุ่มธนาคารและประกันภัย มีการขยายตัวมาในรอบไตรมาสถึง 0.1% ถือเป็นการฟื้นตัวขึ้นมาจากการหดตัวถึง 2.0% ในไตรมาสก่อนหน้า ภาคบริการธุรกิจหดตัวไป 15.2% ในรอบปี ที่ขยายตัวออกไป 20.6 ในไตรมาสที่สอง กลุ่มอสังหาริมทรัพย์หดตัวเนื่องจากความอ่อนแอในตลาดพื้นที่เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรมท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ขณะที่ส่วนอื่นๆ ก็ได้หดตัวอย่างกลุ่มย่อยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจากข้อจำกัดการเดินทางทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ภาคบริการธุรกิจในรอบไตรมาสขยายตัว 7.0% ซึ่งเป็นการย้อนตัวกลับจากที่ลดไปถึง 17.9% ในไตรมาสก่อนหน้าหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.