Facebook
 
 

11.02.202120:32:00UTC+00รายงานข้อมูลอัตราเงินเฟ้อด้านอาหารของนิวซีแลนด์ในวันศุกร์

ประเทศนิวซีแลนด์จะนำเสนอตัวเลขอัตราเงินเฟ้อด้านอาหารของเดือนมกราคมในวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไม่มากนัก ในเดือนธันวาคมราคาอาหารเพิ่มขึ้น 2.9% ในรอบปี ประเทศนิวซีแลนด์จะพบผลรายงานของเดือนมกราคมเกี่ยวกับตัวเลข PMI ภาคการผลิตจาก BusinessNZ โดยในเดือนธันวาคมตัวเลขดัชนีอยู่ที่ 48.7 ตลาดส่วนใหญ่ในภูมิภาคปิดให้บริการในช่วงวันตรุษจีน ซึ่งมีเกาหลีใต้, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ไต้หวัน, จีน, ฮ่องกง, ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.