Facebook
 
 

19.02.202105:30:00UTC+00ราคาผู้ผลิตของประเทศนิวซีแลนด์ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในไตรมาสที่สี่

สำนักงานสถิติของนิวซีแลนด์ได้ออกมานำเสนอข้อมูลในวันศุกร์ว่า ข้อมูลราคาผู้ผลิตของประเทศนิวซีแลนด์ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในไตรมาสที่สี่ ข้อมูลราคาของผู้ผลิตยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบไตรมาสที่สี่หลังจากที่เพิ่มขึ้นมาแล้วถึง 0.6 เปอร์เซ็นต์ในช่วงสามเดือนก่อนหน้านี้ ผลผลิตด้านราคาของผู้ผลิตเพิ่มขึ้น 0.4% ในรอบไตรมาสหลังจากที่ลดลงไปแล้วที่ 0.3% ในไตรมาสที่สาม ในทุกๆปี ปัจจัยการผลิตลดลง 0.8% และผลผลิตยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง ราคาค่าใช้จ่ายในฟาร์มเพิ่มขึ้น 0.2% ในไตรมาสและลดลงไปอยู่ที่ 0.8% ในปีนี้ ราคาสินค้าทุนเพิ่มขึ้น 0.6% ในไตรมาสและ 1.9% ในปีนี้ ราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 0.5% ในรอบไตรมาสและ 2.8% ในปีนี้หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.