01.04.202100:10:00UTC+00รายงานจาก AiG - ภาคการผลิตของออสเตรเลียหนุนตัวขึ้นในเดือนมีนาคม

ผลสำรวจล่าสุดจากกลุ่มอุตสาหกรรมของออสเตรเลียนำเสนอข้อมูลออกมาในวันพฤหัสบดีว่า ภาคการผลิตในออสเตรเลียยังคงขยายตัวในเดือนมีนาคมในอัตราที่เร็วขึ้นกว่าเดิม โดยมีตัวเลขดัชนีชี้วัดการผลิตที่ปรับตามฤดูกาลที่ 59.9 มันเพิ่มขึ้นจากเดิม 58.8 ในเดือนกุมภาพันธ์และขยับตัวขึ้นไปสูงกว่าแนวเส้นขึ้นและลงที่ระดับ 50 ซึ่งแยกการขยายตัวออกจากการหดตัวทางเศรษฐกิจ ภาคการผลิตทั้งหกแห่งรายงานสภาวะการค้าที่เป็นบวกของช่วงเดือนมีนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะที่ลอยตัวที่ผู้ผลิตรายงานออกมาในส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์และสิ่งทอเสื้อผ้า, รองเท้า, กระดาษและผลิตภัณฑ์การพิมพ์ นับว่าเป็นผลการดำเนินงานสูงสุดในรอบเดือนสำหรับดัชนีนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี 2018 และเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกันของการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.