empty
 
 

05.04.202105:15:00UTC+00กิจกรรมการบริการของญี่ปุ่นลดน้อยกว่าการคาดการณ์

ข้อมูลสุดท้ายจากสถาบัน IHS Markit แสดงให้เห็นในวันจันทร์ว่า กิจกรรมการให้บริการของญี่ปุ่นหดตัวน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรกของเดือนมีนาคม ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบริการของธนาคาร au Jibun ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็น 48.3 ในเดือนมีนาคมจาก 46.3 ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งสูงกว่ายอดตัวเลขแฟลชที่ 46.5 แต่อยู่ต่ำกว่าระดับกึ่งกลางที่ 50.0 ซึ่งบ่งบอกถึงการหดตัวในภาคนี้ ข้อมูลล่าสุดอยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2020 เนื่องจากบางบริษัทเพิ่มผลผลิตเมื่อสิ้นสุดไตรมาสแรก การไหลเข้าของธุรกิจใหม่ลดลงน้อยกว่านช่วงการสำรวจล่าสุด ตามการคาดการณ์ถึงคำสั่งซื้อที่หนุนตัวขึ้นเมื่อการระบาดลดลง ผู้ให้บริการของญี่ปุ่นได้เพิ่มระดับการจ้างงานเป็นเดือนที่สองต่อกัน ภาระค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกันในเดือนมีนาคม อย่างไรก็ตามราคาโดยเฉลี่ยที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บได้ลดลงต่อไป การมองโลกในแง่ดีทางธุรกิจสำหรับกิจกรรมในช่วง 12 เดือนข้างหน้าดันตัวถึงระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2013 ในเดือนมีนาคม ดัชนีผลผลิตแบบคอมโพสิตซึ่งชี้วัดผลผลิตรวมในภาคการผลิตและภาคการบริการได้เพิ่มขึ้นไปเป็น 49.9 ในเดือนมีนาคมจากเดิม 48.2 ในเดือนกุมภาพันธ์ ตัวเลขแบบแฟลชอยู่ที่ 48.3หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.