05.04.202107:34:00UTC+00ยอดการค้าปลีกของสิงคโปร์เพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติได้นำเสนอข้อมูลออกมาในวันจันทร์ว่า ยอดการค้าปลีกของสิงคโปร์เพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ยอดการค้าปลีกเร่งตัวเป็น 5.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกุมภาพันธ์หลังจากที่ลดลงมาอยู่ที่ 6.1% ในเดือนมกราคม ยอดขายยานยนต์ลดลง 9.1% ต่อปีในเดือนกุมภาพันธ์หลังจากที่เติบโตขึ้นมาเป็น 10.3% ในเดือนก่อนหน้านี้ หากไม่รวมกับยานยนต์ละก็ยอดการค้าปลีกเพิ่มขึ้น 7.7% ในเดือนกุมภาพันธ์หลังจากที่ลดลงเป็น 8.4% ในเดือนก่อนหน้านี้ ยอดการขายเครื่องแต่งกายและรองเท้าเพิ่มขึ้น 31.6% ทุกปีในเดือนกุมภาพันธ์และสำหรับนาฬิกาและเครื่องประดับเพิ่มขึ้น 34.1% ยอดการขายสินค้าเพิ่มขึ้น 13.9% ยอดการขายซูเปอร์มาร์เก็ตและในไฮเปอร์มาร์เก็ตและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมเพิ่มขึ้น 13.6% และ 12.8% ตามลำดับ ยอดการค้าปลีกในรอบเดือนลด 1.6% ในเดือนกุมภาพันธ์ตามการลดลง 1.7% ในเดือนก่อนหน้านี้หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.