empty
 
 

07.04.202122:00:00UTC+00รายงานข้อมูลผลสำรวจของผู้สังเกตการณ์เศรษฐกิจของญี่ปุ่นในวันพฤหัสบดี

ในวันพฤหัสบดีที่ประเทศญี่ปุ่นจะพบผลการสำรวจผู้สังเกตการณ์ทางเศรษฐกิจของรอบเดือนในเดือนมีนาคม โดยเป็นวันที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การสำรวจในเดือนกุมภาพันธ์พบว่าสภาพปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 41.3 และแนวโน้มอยู่ที่ 51.3 ประเทศญี่ปุ่นจะพบตัวเลขของเดือนกุมภาพันธ์เกี่ยวกับบัญชีเดินสะพัดและตัวเลขของเดือนมีนาคมเกี่ยวกับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค บัญชีเดินสะพัดมีการเกินดุลถึง 1.966 ล้านล้านเยนตามการเกินดุล 646.8 พันล้านเยนในเดือนมกราคม ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 33.8 ฮ่องกงจะพบรายงานของเดือนมีนาคมเกี่ยวกับตัวเลข PMI ภาคเอกชนจาก Markit Economics ดัชนีในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 50.0 ไต้หวันจะนำเสนอตัวเลขของเดือนมีนาคมเกี่ยวกับราคาผู้บริโภคและราคาการขายส่ง ในเดือนกุมภาพันธ์ราคาผู้บริโภคลดลง 0.08% ในรอบเดือนและเพิ่มขึ้น 1.37% ในรอบปีขณะที่ราคาการขายส่งลดไป 0.35% ต่อปี ประเทศอินโดนีเซียจะนำเสนอตัวเลขยอดการค้าปลีกของเดือนกุมภาพันธ์ ยอดการขายในเดือนมกราคมลดไป 16.4% ในรอบปี ประเทศไทยจะพบรายงานของเดือนมีนาคมเกี่ยวกับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ตัวเลขดัชนีในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 49.4 ประเทศฟิลิปปินส์จะนำเสนอตัวเลขการนำเข้า, การส่งออก, ดุลการค้าและการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเดือนกุมภาพันธ์ออกมา โดยในเดือนมกราคมการนำเข้าลดลง 14.9% ในรอบปีขณะที่การส่งออกลดลง 5.2% ต่อปี ส่วนการขาดดุลการค้าอยู่ที่ 2.421 พันล้านดอลลาร์และการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง 21.1% ในรอบปีหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.