empty
 
 

09.04.202105:24:00UTC+00การผลิตภาคอุตสาหกรรมของมาเลเซียเพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์

ข้อมูลจากสำนักงานสถิตินำเสนอข้อมูลออกมาในวันศุกร์ว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 1.5% เมื่อเทียบเป็นรอบปีของเดือนกุมภาพันธ์ ตามการปรับตัวขึ้นมายัง 1.2% ในเดือนมกราคม นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 2.0% การเติบโตในการผลิตส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิต ผลผลิตภาคการผลิตเพิ่มขึ้น 4.5% ทุกปีในเดือนกุมภาพันธ์หลังจากที่เพิ่มขึ้นไปยัง 3.5% ในเดือนก่อนหน้านี้ ในภาคส่วนอื่น ผลผลิตจากการขุดและการทำเหมืองหินลดลง 6.0% และกำลังการผลิตไฟฟ้าลดไปยัง 5.8% ในแต่ละเดือนการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดไปเป็น 6.4% ในเดือนกุมภาพันธ์หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.