15.04.202122:00:00UTC+00รายงานข้อมูลจีดีพีของประเทศจีนในวันศุกร์

ประเทศจีนมีกำหนดนำเสนอชุดข้อมูลออกมาในวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีการรายงานตัวเลขไตรมาสหนึ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และตัวเลขเดือนมีนาคมเกี่ยวกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม, การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร, การค้าปลีกและการว่างงาน GDP จะเพิ่มขึ้นไปเป็น 1.5% ในไตรมาสนี้และ 18.9% ในรอบปีหลังจากที่เพิ่มขึ้น 2.6% ในไตรมาสนี้และ 6.5% ในรอบปีนี้ของช่วงสามเดือนก่อน คาดการณ์ว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้น 17.2% เมื่อเทียบกับในรอบปีหลังจากที่เพิ่มขึ้น 35.1% ในเดือนกุมภาพันธ์ ตัวเลข FAI สูงขึ้น 25.3% หลังจากหนุนตัวขึ้น 35% ในเดือนก่อนหน้านี้ยอดการค้าปลีกคาดว่าจะชะลอตัวลงถึง 28% จาก 33.8% ในเดือนกุมภาพันธ์ ขณะที่อัตราการว่างงานทรงตัวอยู่ 5.5% ประเทศสิงคโปร์จะนำเสนอตัวเลขของเดือนมีนาคมของการส่งออกในประเทศที่ไม่ใช่น้ำมัน ในเดือนกุมภาพันธ์การส่งออกเพิ่มขึ้น 8.2% ในเดือนนี้และ 4.2% ในรอบปีโดยมีการเกินดุลการค้าเท่ากับ 6.21 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ประเทศนิวซีแลนด์จะพบรายงานของเดือนมีนาคมเกี่ยวกับดัชนีการผลิตจาก BusinessNZ ดัชนีในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 53.4หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.