empty
 
 

25.04.202122:00:00UTC+00ดัชนีของญี่ปุ่น : รางานข้อมูลดัชนีควาเชื่อมั่นในวันจันทร์

ในวันจันทร์ญี่ปุ่นจะนำเสนอตัวเลขเกี่ยวกับดัชนีชี้นำและดัชนีชี้ตามของเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันทีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ข้อมูลก่อนหน้านั้นคือ 98.5 และ 90.3 ตามลำดับ ประเทศสิงคโปร์จะนำเสนอตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนมีนาคมที่มีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 2.2% ในเดือนนี้และ 3.0% ในรอบปี ซึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นในรอบเดือนถึง 1.6% ต่อเดือนและการหนุนตัวขึ้นเป็น 16.4 ต่อปีในเดือนกุมภาพันธ์ ในที่สุดตลาดของนิวซีแลนด์จะปิดทำการในวันจันทร์โดยเป็นวัน ANZAC และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันอังคารหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.