empty
 
 

28.04.202122:54:00UTC+00นิวซีแลนด์มีส่วนเกินทางการค้าเท่ากับ 33พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ในเดือนมีนาคม

สำนักงานสถิติของนิวซีแลนด์นำเสนอข้อมูลออกมาในวันพฤหัสบดีประเทศนิวซีแลนด์มีการเกินดุลทางการค้าสินค้าอยู่ที่ 33 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ในเดือนมีนาคม มันช่วยให้เป็นไปตามการปรับตัวขึ้นไปยัง 201 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ในเดือนกุมภาพันธ์ (จากเดิม 181 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์) การส่งออกอยู่ที่ 5.68 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ โดยเพิ่มขึ้นจาก 4.5 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ที่ปรับขึ้นในเดือนก่อนหน้า (จากเดิม 4.47 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์) การนำเข้ามีมูลค่าเท่ากับ 5.65 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ในเดือนมีนาคม มันเพิ่มขึ้นจาก 4.3 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ที่ปรับตัในเดือนก่อนหน้านี้ (จากเดิม 4.29 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์) การส่งออกในแต่ละปีลดลง 2.3% และการนำเข้าเพิ่มขึ้น 11.0%หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.