empty
 
 

28.04.202123:15:00UTC+00นิวซีแลนด์มีส่วนเกินทางการค้าเท่ากับ 33พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ในเดือนมีนาคม

สำนักงานสถิติของนิวซีแลนด์นำเสนอข้อมูลออกมาในวันพฤหัสบดีประเทศนิวซีแลนด์มีการเกินดุลทางการค้าสินค้าอยู่ที่ 33 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ในเดือนมีนาคม มันช่วยให้เป็นไปตามการปรับตัวขึ้นไปยัง 201 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ในเดือนกุมภาพันธ์ (จากเดิม 181 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์) การส่งออกอยู่ที่ 5.68 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ โดยเพิ่มขึ้นจาก 4.5 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ที่ปรับขึ้นในเดือนก่อนหน้า (จากเดิม 4.47 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์) ปัจจัยขับเคลื่อนหลักคือการลดลง 87 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ในการเตรียมการสำหรับนม, ซีเรียล, แป้งและแป้งแบบสตาร์ช (ส่วนใหญ่เป็นนมผงสำหรับทารก) พร้อมกับการปรับตัวลงที่เกิดจากจีน (45 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์) การส่งออกเนื้อสัตว์ลดลงอีกด้วย โดยลดไป 73 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ไปเป็น 927 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์หลังจากไปอยู่ที่ระดับที่เคยพบในรอบเดือนของปีที่แล้ว การนำเข้ามีมูลค่าอยู่ที่ 5.65 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ในเดือนมีนาคม โดยเพิ่มขึ้นจากไปเป็น 4.3 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ที่ปรับตัวขึ้นจากในเดือนก่อนหน้านี้ (แต่เดิม 4.29 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์) การนำเข้าที่เพิ่มขึ้นได้รับแรงหนุนจากสินค้าโภคภัณฑ์หลายอย่าง ซึ่งมีการปรับตัวเป็นจำนวนมากในยานยนต์, ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม (เพิ่มขึ้น 190 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์), เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น 127 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์), สิ่งทอและชิ้นส่วนผ้าสิ่งทอ (เพิ่มขึ้น 125 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์) และเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า (เพิ่มขึ้น 115 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์) มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบอยู่ที่ 72 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ มันลดลงไป 399 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ การส่งออกในแต่ละปีลดลง 2.3% และการนำเข้าเพิ่มขึ้น 11.0% สำหรับไตรมาสแรกของปี 2021 การส่งออกลดลงไปอยู่ที่ 2.5% ในรอบไตรมาส (367 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์) ไปเป็น 14.5 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ตามการปรับตัวขึ้นไปยัง 0.2 % ในไตรมาสของเดือนธันวาคมปี 2021 การนำเข้าเพิ่มขึ้น 7.5% ในรอบไตรมาส (1.1 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์) คิดเป็น 15.6 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ตามการหนุนตัวขึ้นไปยัง 4.7% ในไตรมาสของเดือนธันวาคมปี 2021 ดุลการค้าประจำไตรมาสมีการขาดดุล 1.1 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ ในรอบปีพบว่าการส่งออกสินค้ามีมูลค่า 58.9 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ โดยลดลง 1.7 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ (2.8 เปอร์เซ็นต์) จากปีที่ผ่านมา การนำเข้าสินค้ามีมูลค่า 57.3 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ โดยลดลง 6.8 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ (11เปอร์เซ็นต์) จากปีก่อนหน้านี้ ดุลการค้าสินค้าประจำปีมีการเกินดุล 1.7 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ ในรอบปีจนถึงช่วงเดือนมีนาคมปี 2020 มีการขาดดุลเท่ากับ 3.4 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.