empty
 
 

04.05.202123:05:00UTC+00รายงานจาก Markit - ภาคบริการของออสเตรเลียหนุนตัวขึ้นในเดือนเมษายน

การสำรวจล่าสุดจากสถาบัน Markit Economics แสดงข้อมูลออกมาในวันพุธว่า ภาคบริการในประเทศออสเตรเลียยังคงขยายตัวในเดือนเมษายนและเกิดขึ้นในอัตราที่เร็วขึ้นกว่าเดิม โดยมีตัวเลข PMI ด้านบริการที่ 58.8 มันเพิ่มขึ้นจาก 55.5 ในเดือนมีนาคมและขยับตัวขึ้นไปเหนือแนวเส้นขึ้นและลงที่ระดับ 50 ที่แยกการขยายตัวออกจากการหดตัวทางเศรษฐกิจ สภาพธุรกิจดีขึ้นท่ามกลางการขยายตัวที่รวดเร็วขึ้นทั้งในด้านกิจกรรมและธุรกิจใหม่ สภาวะอุปสงค์ในเชิงบวกรวมถึงยอดการขายจากการส่งออกใหม่ที่เพิ่มขึ้นสนับสนุนให้ผู้ให้บริการสนับสนุนการจ้างงานเป็นเดือนที่หกติดต่อกันเพื่อรองรับความต้องการกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นกว่เาดิม การสำรวจยังแสดงให้เห็นว่าดัชนีแบบคอมโพสิตปรับตัวดีขึ้นไปเป็น 58.9 จากเดิมใน 55.5 ในเดือนก่อนหน้านี้ การเติบโตของกิจกรรมทางธุรกิจโดยรวมได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวของผลผลิตด้านอุตสาหกรรมและกิจกรรมการบริการที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเดือนเมษายนหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.