empty
 
 

05.05.202100:40:00UTC+00รายงานจาก Markit- ภาคเอกชนของสิงคโปร์ลดไป 51.8 ในเดือนเมษายน

ภาคเอกชนในประเทศสิงคโปร์ยังคงขยายตัวในเดือนเมษายน แม้ว่าจะชะลอตัวลงกว่าเดิมแต่การสำรวจล่าสุดจาก Markit Economics แสดงออกมาวันพุธโดยมีคะแนน PMI ด้านบริการเท่ากับ 51.8 มันลดลงจาก 53.5 ในเดือนมีนาคมแม้ว่าจะยังคงอยู่เหนือแนวเส้นขึ้นและลงที่ระดับ 50 ซึ่งได้แยกการขยายตัวออกจากการหดตัวทางเศรษฐกิจ การค้าส่งและการค้าปลีกเป็นกลุ่มย่อยที่มีผลการดำเนินงานแข็งแกร่งที่สุดในเดือนเมษายน ขณะที่ภาคการก่อสร้างยังสนับสนุนข้อมูล PMI ทั่วไปในทางตรงกันข้ามผลการดำเนินงานของภาคการผลิตและบริการลดลงตั้งแต่เดือนมีนาคม การปรับปรุงสภาวะความต้องการนำไปสู่การเพิ่มขึ้นเป็นครั้งที่ห้าในรอบเดือนของผลผลิตทั่วทั้งภาคเอกชนสิงคโปร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นต่อไป กล่าวคืออัตราการขยายตัวของคำสั่งซื้อใหม่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสี่เดือนหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.