empty
 
 

08.06.202123:07:00UTC+00ยอดการขายด้านอุตสาหกรรมของนิวซีแลนด์เพิ่ม 0.4% ในรอบไตรมาสของไตรมาสแรก

สำนักงานสถิติของประเทศนิวซีแลนด์นำเสนอข้อมูลออกมาในวันพุธว่า ปริมาณการขายการผลิตในประเทศนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นในฤดูกาลนี้เป็น 0.4% ในรอบไตรมาสของไตรมาสแรกปี 2021 โดยเพิ่มขึ้น 113 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์โดยอยู่ที่ 27.0 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ ยอดการขายของภาคการผลิตในรอบปีเพิ่มขึ้น 4.2% หรือคิดเป็น 1.1 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ การผลิตอุปกรณ์การขนส่ง, เครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นอุตสาหกรรมส่วนที่มีการเพิ่มขึ้นมากที่สุด โดยเพิ่มขึ้น 6.9% (208 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์) ในไตรมาสของเดือนมีนาคม ปริมาณการขายการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมเพิ่มขึ้น 1.3% (104 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์) ในไตรมาสนี้ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดอันดับสองของอุตสาหกรรมหากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.